Javna agencija RS za varnost prometa (v nadaljevanju AVP) na podlagi prve alineje 78. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNIH POGODB

za prodajo premičnin:

  • prenosni računalnik HP ProBook 440  G4 i7/ 8 gb / ssd 256 GB; letnik 2017; najnižja ponudbena cena znaša 300,00 EUR

Več o tem se nahaja v prilogah:

Namera o sklenitvi neposrednih pogodb

Izjava o sprejemu ponudbe