(Ljubljana, 3. december 2020) Danes obeležujemo Mednarodni dan invalidov. Agencija za varnost prometa sporoča vsem udeležencem v prometu, da je dovolj en sam trenutek nepazljivosti in življenje se za vedno spremeni. Posledice prometnih nesreč se žal prepogosto odražajo v težkih preizkušnjah, ki jih doživijo huje poškodovani udeleženci. Za vse življenje so zaznamovani z usodnim trenutkom, za katerega pogosto niso bili odgovorni sami. Ob tem agencija na vse voznike tudi letos naslavlja poziv, naj neupravičeno ne parkirajo na mestih, namenjenih parkiranju vozil, ki imajo veljavno invalidsko kartico.

Rezultati raziskave »Parkiraj izgovore drugam! Ne na mesta, rezervirana za invalide«, ki jo je izvedla Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru pod vodstvom doc. dr. Aleša Bučarja Ručmana v letu 2015 in so jo ponovili v letu 2018, namreč kažejo, da je kršitev neupravičenega parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide, veliko. Izsledki ponovljene raziskave sicer kažejo, da se je stanje izboljšalo. Izboljšanje je mogoče pripisati tudi dejstvu, da se je pomembno sporočilo o neupravičenosti parkiranja na mestih, ki so namenjena za invalide, zadnja leta odmevno širilo v javnosti. Agencija je v partnerstvo projekta Parkiraj izgovore drugam vstopila že na začetku, saj gre za področje, ki je še posebej občutljivo in nikakor ne sme ostati spregledano.

Agencija za varnost prometa želi okrepiti zavedanje, da se invalidom in gibalno oviranim z neupravičenim parkiranjem na mestih, ki so namenjena prav njim, otežuje mobilnost in uporabna vrednost infrastrukture, ki je zgrajena z namenom njihovega neoviranega dostopa. Solidarnost v prometu pomeni tudi spoštovanje in dosledno upoštevanje pravil, s čimer invalidom in gibalno oviranim olajšamo mobilnost.