Javni poziv za sofinanciranje programov nevladnih organizacij za leto 2018

Na podlagi 6. točke četrtega odstavka 9. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/2016 in 67/17) Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, s sedežem Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana objavlja javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij za leto 2018.

Namen javnega poziva je izbira preventivnih projektov s področja zagotavljanja večje varnosti v cestnem prometu in v podporo nacionalnim preventivnim akcijam, ki jih bo AVP v letu 2018 sofinancirala. Cilj javnega poziva je finančna podpora projektom nevladnih organizacij, ki so po vsebini in namenu usklajeni z Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 (Uradni list št. 39/2013 z dne 24. 4. 2013), predstavljajo dodano vrednost pri izvedbi nacionalno koordiniranih preventivnih aktivnosti in dopolnjujejo paleto aktivnosti organov in organizacij, ki se aktivno vključujejo v izvedbo nacionalnih preventivnih akcij.

Rok za oddajo prijav je 29. marec 2018

Podrobnejša navodila skupaj z obrazci za oddajo prijave najdete v dokumementaciji:

Informativni dan

21.3.2018 smo na Agenciji za varnost prometa organizirali informativni dan, namenjen nevladnim organizacijam, prijaviteljem preventivnih projektov na poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij v letu 2018.

Dogodka, na katerem so bili predstavljeni cilji, ki je Agencija s sofinanciranjem projektov nevladnih organizacij zasleduje, glavna določila javnega poziva in izpostavljene točke, na katere je za uspešno prijavo potrebno biti zlasti pozoren, se je udeležilo 17 udeležencev iz različnih nevladnih organizacij, aktivnih na področju prometne varnosti.

Gradiva, predstavljena na informativnem dnevu:
Javni poziv za sofinanciranje NVO 2018 (pdf )