Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa je na podlagi prvega odstavka 45. člena Zakona o voznikih pooblaščena za izvajanje programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo.

V priloženi datoteki objavljamo javni poziv za izbor enega izvajalca programa izobraževanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo.

Z izbranim izvajalcem programa izobraževanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec), ki bo tega izvajal v imenu in za račun javne agencije, bo javna agencija sklenila pogodbo o izvedbi programa v obdobju do 24. 5. 2020.

Rok za oddajo ponudb je 2.3.2020.

Za dodatne informacije in pojasnila smo na voljo na elektronskem naslovu: gp@avp-rs.si ali telefonsko: 01/ 478 8950

Javni poziv in pripadajoče priloge najdete v povezanih dokumentih:

  1. Javni poziv vsem zainteresiranim ponudnikom za izvajanje programa izobraževanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo
  2. Obrazec »OVOJNICA«, ki ga ponudnik nalepi na ovojnico,
  3. Obrazec »PREDSTAVITEV PONUDNIKA«
  4. Obrazec »PONUDBA«,
  5. Obrazec »IZJAVE«
  6. Priloga 4 Pravilnika o programih dodatnega usposabljanja voznikov in programu usposabljanja izvajalcev programa: Program usposabljanja za izvajalce programa vadbe varne vožnje in skupinske delavnice.