V postopku izbora izvajalca programa izobraževanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo, številka 604-11/2020/1 z dne 14.2.2020 ni bil izbran noben ponudnik in s tem je postopek zaključen.