Agencija je med 9. in 11. septembrom 2019 organizirala obdobno strokovno usposabljanje za presojevalce varnosti cest. Namenjeno je licenciranim presojevalcev varnosti cest, ki želijo ohraniti status presojevalca. Gre za izjemono pomembno izobraževanje, saj morajo biti presojevalci strokovno in kvalitetno usposobljeni. Presojevalci varnosti cest so neodvisni strokovnjaki, ki le z dobrim delom prispevajo k razvoju področja prometne varnosti cest v bodoče. Prav tako je pomembno, da sledijo novostim na tem področju ter ohranjajo nivo znanja.

Usposabljanja se je udeležilo 15 presojevalcev varnosti. Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru predvidenih vsebin, opredeljenih s Pravilnikom o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest. Predavatelji na usposabljanju so bili uveljavljeni domači in tuji strokovnjaki – dr. Joao Cardoso, iz Nacionalnega laboratorija za civilno inženirstvo v Lizboni, dr. Tomaž Tollazzi iz Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM, dr. Peter Lipar iz Fakultete za gradbeništvo in geodezijo UL, ter dr. Marko Polič iz Filozofske fakultete UL.

Področje dela presojevalcev v Sloveniji je obvezno za presojo avtocestnega križa, ki je del transevropske cestne mreže ter v primeru ko gre za odstopanja od pravil, ki urejajo projektiranje cest. Vsekakor pa so presojevalci varnosti cest že sedaj pristojni za strokovno presojo ostalih državnih cest in cest v upravljanju s strani lokalnih skupnosti, kjer je problematika varnosti cest najbolj pereča.