5. 9. 2014

Oops! We could not locate your form.


Na spletnem naslovu https://teorija-priprava.gov.si/ je na voljo elektronska priprava na teoretični del vozniškega izpita. Gre za spletno aplikacijo, ki je prvenstveno namenjena tistim, ki se pripravljajo na opravljanje vozniškega izpita in bi želeli preveriti svoje znanje. Poteka v obliki reševanja testov za posamezno kategorijo in pokriva celotno področje programa usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil. Aplikacija uporablja enako banko testnih nalog in deluje na enak način kot tista, ki se bo uporabljala za elektronsko preverjanje znanja na teoretičnem delu vozniškega izpita, le da je v posameznem testu manjše število testnih nalog. Zaradi tega je tudi čas, ki je na voljo za reševanja testa, krajši, kot bo na samem izpitu.

Testne naloge se vsebinsko in jezikovno še popravljajo oz. izboljšujejo, prav tako so predvideni tudi še manjši posegi v aplikacijo in lahko zato pride do motenj pri njenem delovanju.