(Ljubljana, 6. november 2019) Vesna Marinko, v. d. direktorice Agencije za varnost prometa, Andraž Murkovič, vodja Sektorja za razvoj in koordinacijo varnosti cestnega prometa in Ivan Kapun, vodja Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi, so sprejeli tričlansko delegacijo Ministrstva za notranje zadeve Republike Hrvaške, ki se v Sloveniji mudi na delovnem obisku. Namen obiska je bil v krepitvi meddržavnega sodelovanja v obliki izmenjave izkušenj, dobrih praks in znanja na področju prometne varnosti, s ciljem izboljšanja prometne varnosti v obeh državah.

Vesna Marinko, v. d. direktorice Agencije za varnost prometa, je predstavila ustroj in delovanje Agencije za varnost prometa, ki je bila ustanovljena kot osrednja državna institucija, ki skrbi za varnost prometa. Njeno poslanstvo je predvsem prizadevanje za zmanjšanje najhujših posledic prometnih nesreč, se pravi smrtnih žrtev in telesno poškodovanih udeležencev. Glavna naloga Agencije pa je tudi koordinacija dela vseh, ki se ukvarjajo z varnostjo prometa. Prav tako je ključna prometna preventiva, ki jo sestavljajo trije stebri, občinski sveti za preventivo in vzgojo, prometna vzgoja in nevladne organizacije.

Hrvaška posebne institucije, ki se ukvarja z varnostjo cestnega prometa še ne pozna, zato so zanje slovenske izkušnje zelo dragocene. Predstavnike hrvaške delegacije je tudi zanimalo, katere so prioritetne vsebine in področja, ki so vključena v slovenski nacionalni program varnosti prometa, saj bodo sami prihodnje leto pričeli z izdelavo novega nacionalnega programa. Pri tem so dobre prakse, ki jih Slovenija učinkovito izvaja že več let, zelo dobrodošle. Slovenija je namreč z vidika zagotavljanja prometne varnosti ena uspešnejših držav v okviru Evropske unije, kar je prepoznala tudi Evropska komisija.

Tovrstna srečanja omogočajo izmenjavo izkušenj in dobrih praks na področju prometne varnosti, zato sta obe delegaciji podprli takšen način sodelovanja ter izpostavili željo in skupna prizadevanja za intenzivnejše sodelovanje obeh držav tudi v prihodnje.