V okviru Evropskega tedna mobilnosti 2015 so v Ljubljani in Mariboru ponovno pripravili aktivnosti za večjo varnost mladih kolesarjev, ki jih pripravljata občinska Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Tako so v središče mesta privabili v sodelovanju s šolami več sto mladih kolesarjev, ki so se v spremstvu učiteljev podali na krožno kolesarsko pot po mestnem središču Ljubljane in Maribora. Mladim kolesarjem so sodelavci različnih organizacij v koordinaciji občinskega SPV predstavili ključne vsebine povezane z varnostjo kolesarjev:

  • pomembnejša pravila za varno kolesarjenje s posebnostmi kot so kolesarjenje v območju za pešce, mimo parkiranih vozil, v enosmernih cestah itd.
  • oprema varnega kolesa in kolesarja za varno kolesarjenje z posebnim opozorilom glede uporabe luči za boljšo vidnost
  • uporaba zaščitne kolesarske čelade, ki pomembno zmanjšuje težo posledic in preprečuje težje poškodbe možgan pri padcih
  • glavne spretnosti za obvladovanje kolesa
  • prva pomoč pri morebitnih padcih in nujno ukrepanje
  • promocija zdravja in zdravega kolesarjenja, kot ene izmed oblik skrbi za boljše telesno in psihično počutje
  • najpogostejše kršitve kolesarjev in tudi izvajanje nadzora nad ravnanjem voznikov in kolesarjev
  • ravnanje na novih prometnih ureditvah kot kolesarji

Sodelovali so predstavniki policije, mestnih redarstev, rdečega križa in zdravstvenih organizacij, člani SPV, ZŠAM, drugih neprofitnih kolesarskih ali mladinskih organizacij. Otroci so se tako s kolesi pripeljali v mesto, ter spoznali tudi središče mesta z vidika ustreznega in varnega kolesarjenja.
20150917_11495420150917_115352