(Ljubljana, 21. 9. 2021) Jutri bo potekal Evropski dan brez avtomobila, ki tradicionalno obeležuje konec Evropskega tedna mobilnosti. Namen tega dne je opozoriti na težave, ki jih povzroča vse več avtomobilov ter na pomen trajnostne mobilnosti, ki poleg varovanja okolja omogoča tudi bolj zdrav način življenja. Ob Evropskem tednu mobilnosti združijo moči vsi deležniki na področju prometa in na glas pozovejo k spremembi potovalnih navad.

Ob dnevu avtomobila bodo že tradicionalno prednost bodo dobile bolj trajnostne oblike prevoza. Celoten evropski teden mobilnosti, ki letos praznuje dvajseto obletnico in poteka pod sloganom ‘Živi zdravo, potuj trajnostno’, je posvečen spodbujanju aktivnih oblik mobilnosti, kot sta hoja in kolesarjenje, ter ostalim alternativam vožnji z avtomobili.

Ker je sodoben način življenja prinesel tudi navade, ki ogrožajo prihodnost planeta, s tem pa človeka, je trajnostna sprememba na področju prometa, ki je eden glavnih virov onesnaževanja, nujna. Evropska unija si prizadeva za trajnostni razvoj, Evropski teden mobilnosti pa je eno izmed orodij na poti k bolj trajnostnemu načinu življenja. Deležniki na področju prometa si prizadevajo za spremembe potovalnih navad s ciljem trajnostne mobilnosti, pri čemer je poudarek na omejevanju osebnega motornega prometa in porabe energije ter spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov, kot so hoja, kolesarjenje, uporaba javnega potniškega prometa in alternativnih oblike mobilnosti.