Hitrost je še vedno eden najpogostejših vzrokov za prometne nesreče s smrtnim izidom. V okviru nacionalne akcije so 19. aprila 2017 policisti v okviru maratona nadzora hitrosti izvajali nadzor na več kot 600 lokacijah. Cilj maratona nadzora hitrosti je bil znižati hitrost na slovenskih cestah in vplivati na zavedanje o pomenu previdnejše, predvsem pa bolj umirjene vožnje.

Vpliv maratona hitrosti je viden tudi na statistični primerjavi povprečnih hitrosti na  merilnih mestih preventivnih radarskih tabel Vi vozite, ki jih je Agencija za varnost prometa v skupnem projektu z družbeno odgovornimi podjetji (Sipronika) razdelila v enoletni brezplačni najem posameznim občinam (https://www.avp-rs.si/projekt-skupaj-za-vecjo-varnost-prikazovalniki-hitrosti-vi-vozite-v-15-slovenskih-obcin/).

Ugotovitve  po posameznih datumih (5. , 12. in 19. april 2017) kažejo, da so se povprečne hitrosti v primerjavi z enakimi obdobji zmanjšale, oziroma, da so vozniki v povprečju včeraj vozili počasneje kot sicer, s tem, pa je bil namen aktivnosti dosežen.

Statistična primerjava povprečnih hitrosti na preventivnih tabelah Vi vozite