(Ljubljana, 14. april 2022) Javna agencija RS za varnost prometa je sodelovala na 17. mednarodni konferenci »Road Safety in Local Communities«, ki poteka od 13. do 16. aprila v Vrnjacki Banji, v Srbiji. Danes je na plenarni diskusiji sodelovala dr. Irena Janžekovič Žmauc, ki je na daljavo predstavila temo Pomen razvijanja trajnostne mobilnosti učencev z vidika varnosti otrok. V plenarni diskusijji so sodelovali in predstavili teme tudi Filip Živković in Tomislav Petrović s temo Načrt trajnostne mobilnosti v mestih in strategija varnosti v cestnem prometu kot varnostni ukrepi v mestnem cestnem prometu. Svojo temo je predstavljala tudi Gordana Kožuvarovska z naslovom Potreba po več kolesarskih poteh s poudarkom na mestu Bitola. Razpravi se je pridružil tudi Akshay Kamthe s temo Varnost mikromobilnosti s predpisi in analizo podatkov za izboljšanja prometne varnosti (Micro mobility safety through regulations and data analysis to improve road safety). Trajnostna mobilnost z vidika varnosti v prometu je tudi po mnenju navzočih aktualna tema, ki se konstantno pojavlja v razpravah in se ji ni moč izogniti.

V predstavitvi je dr. Irena Janžekovič Žmauc poudarila, da izobraževanje, usposabljanje in izvajanje preventivnih ter infrastrukturnih ukrepov  igrajo ključno vlogo pri izboljšanju varnosti otrok. Otroci ali učenci na poti v šolo, ki je precej blizu njihovega doma, običajno potujejo trajnostno. Trajnostni promet uporablja načine potovanja, ki imajo malo negativnega vpliva na okolje, npr. hoja, kolesarjenje, avtobus. Tako država kot lokalna skupnost lahko za spodbujanje trajnostne mobilnosti na cestah zagotovita pogoje, ki omogočajo varnejšo hojo, kolesarjenje in javni prevoz. Pogoje za trajnostno mobilnost je mogoče izboljšati s kombinacijo infrastrukturnih, organizacijskih in ukrepov za ozaveščanje. Zagotavljanje večje varnosti otrok v prometu in na šolskih poteh spodbuja promocijo trajnostne mobilnosti.