(Ljubljana, 16. januar 2016) Javna agencija RS za varnost prometa tudi letos vodi in koordinira nacionalno akcijo, s katero opozarjajo na nevarnost uporabe mobilnih telefonov med vožnjo. Akcija bo potekala od 16. do 29. januarja 2017, Agencija RS za varnost prometa bo osveščala vse voznike, da telefoniranje ne sodi za volan, Policija in občinska redarstva bodo izvajala nadzor nad uporabo mobilnih telefonov.

Z uporabo mobilnega telefona med vožnjo se namreč zmanjšuje zbranost voznika in njegova pozornost na dogajanje na cesti in njeni okolici. Voznik lahko spregleda ključne informacije z okolja, zato se poveča tveganje za nastanek prometne nesreče. Agencija RS za varnost prometa je v letu 2016 izvedla raziskavo o uporabi mobilnih telefonov, ki je pokazala, da je uporaba mobilnih telefonov precej razširjena v Sloveniji in se premalo zavedamo posledic, da predstavlja uporaba mobilnega telefona med vožnjo resno tveganje za nastanek prometnih nesreč. Ugotovitve iz raziskave so pokazale, da v Sloveniji med vožnjo telefone uporablja kar 75 % voznikov. Skoraj vsi (74 %) med vožnjo telefonirajo, ena tretjina (30 %) pregleduje socialna omrežja, 7 % si zapisuje beležke, opomnike in podobno, 5 % jih brska po spletnih straneh, 3 % uporabljajo mobilne aplikacije, poleg tega pa skoraj desetina (9 %) telefon uporablja za poslušanje glasbe ali navigacijo.

Tuje raziskave in študije dokazujejo negativni vpliv uporabe mobilnega telefona med vožnjo na voznika, predvsem gre za slabši reakcijski čas, počasnejše zaznavanje in reagiranje na prometno signalizacijo, daljši zavorni čas, zmanjšano zaznavanje okolice in prometa, večje tveganje pri odločitvah, itd. Leta 2013 so bili objavljeni izsledki ameriške raziskave, kjer je bilo ugotovljeno, da uporaba mobilnega telefona bistveno vpliva na voznikovo vidno zaznavanje sprednjega dela vozišča. Najbolj je kritično pisanje SMS sporočil, saj voznik v povprečju ne gleda na vozišče kar 23.2 sekund. Raziskave kažejo, da je tudi uporaba prostoročne opreme za telefoniranje med vožnjo lahko prav tako pomemben dejavnik odvračanja pozornosti voznika, kot običajna uporaba mobilnega telefona brez prostoročne opreme.

Agencija za varnost prometa je na pristojne institucije podala predlog, da se omogoči dostop do podatkov mobilnih operaterjev in se na ta način preveri ali je voznik v času prometne nesreče uporabljal telefon. Na ta način bi zagotovili prave podatke, v kolikšni meri je mobilni telefon dejavnik nastanka prometnih nesreč v Sloveniji. Poleg tega je agencija podala tudi pobudo za strožjo zakonodajo pri sankcioniranju kršiteljev, in sicer bi po predlogu veljala uporaba mobilnega telefona za vožnjo kot hujši prekršek, za katero bi kršitelj poleg denarne kazni dobil tudi 5 kazenskih točk.

V času akcije bodo tako policisti, kot tudi redarske službe, opravljali poostren nadzor nad uporabo mobilnih telefonov med vožnjo, agencija pa bo voznike osveščala tudi preko množičnih medijev. Aktivnosti bodo potekale tudi v okviru nevladnih organizacij in na lokalni ravni, kjer je agencija zagotovila preventivno gradivo za občinske svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ter aktivnosti Policije in občinskih redarstev.