V prostorih Policijske akademije v Tacnu je 22. marca 2019 potekal 3. strokovni posvet presoje varnosti cest in raziskovanja dejavnikov prometnih nesreč. Na posvetu so bile predstavljene ugotovitve iz opravljenih presoj cest od leta 2011 na avtocestnem omrežju, raziskovanja dejavnikov prometnih nesreč v letu 2018, prometne nesreče z udeležbo motoristov, ki sodijo v najbolj ranljivo skupino udeležencev v letu 2018 ter ukrepi, ki so jih upravljavci cest izvedli na mestih raziskanih prometnih nesreč.

Direktor Agencije za varnost prometa mag. Igor Velov se je uvodoma zahvalil ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju in generalni direktorici Policije mag. Tatjani Bobnar za kontinuirano dobro sodelovanje, saj je delovanje ključnih deležnikov predpogoj za učinkovito udejanjanje prometne varnosti. Zahvalil se je tudi vsem policistom, ki na terenu skrbijo za večjo varnost.

V nadaljevanju je dejal, da se ob preiskavah prometnih nesreč izvajajo tudi preiskave vzrokov z vidika prometne infrastrukture, z namenom ugotoviti, ali bi izboljšana infrastruktura pripomogla k zmanjšanju najhujših posledic prometnih nesreč. »Kot posledica ugotovitev preiskav z vidika prometne infrastrukture so nastale prilagoditve določenih cestnih odsekov, ki so sedaj bolj varni,« je izpostavil mag. Velov. Opozoril je, da se je v obdobju 2015-2017 povečal obseg nesreč motoristov, in se zahvalil Policiji za koristne informacije in podatke iz vprašalnika, ki ga je pripravila agencija, izpolnijo pa ga policisti na kraju nesreče poleg zapisnika. Odgovori so podali kar nekaj skupnih točk okoliščin ali nastanka prometnih nesreč, na podlagi teh ugotovitev pa bodo sprejeti ustrezni ukrepi, je zaključil.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je dejal, da je prometna varnost skupna skrb več ključnih deležnikov, zato ga veseli, da so zbrani vsi tisti, ki se vsak dan strokovno ukvarjajo s tem področjem: »Posvet je nujen in koristen, saj statistika iz začetka leta 2019 ni obetavna, kar kaže trend, ki je zaskrbljujoč. Stanje na slovenskih cestah zahteva takojšnje skupno ukrepanje. Tako Ministrstvo kot tudi Policija sta zelo dejavna, izvaja se učinkovit nadzor,« je bil jasen minister. Tudi policija si je v resoluciji zadala ključne cilje, vsakodnevno pa izvajajo številne preventivne aktivnosti za osveščanje in opozarjajo na napake. Prav vsi deležniki pa morajo narediti največ, kar lahko, vsak posameznik mora ozavestiti svoja ravnanja v prometu ter se zavedati, da tisti, ki s svojim neprevidnim ravnanjem povzroča nevarnost, ogroža sebe in druge ter za to nosi tudi svoj del odgovornosti. Slovenija je na ravni EU vstopila na področje prometne varnosti kot ena izmed najmanj varnih, s trudom in prizadevanji vseh ključnih deležnikov pa smo v 18-ih letih za več kot prepolovili število umrlih, je zaključil minister Poklukar.

Generalna direktorica Policije mag. Tatjana Bobnar je poudarila, da je kadrovska okrepitev postaj prometnih policij prioriteta, prav tako kot ustrezna tehnična oprema, ustrezna zakonodaja in pooblastila. Zakon o prekrških je treba čimprej spremeniti, saj gre v primeru prekrškov za postopek, kot da gre za najhujšo kriminaliteto. »Prometna varnost je tema, ki zaposluje veliko deležnikov, na letni ravni se statistika izboljšuje, kljub nenehnemu povečevanju gostote prometa in višjim hitrostim avtomobilov. To pomeni, da se leta skupnih prizadevanj končno obrestujejo,« je izpostavila mag. Bobnar. Nadaljevala je, da določenemu deležu prometnih nesreč botruje tudi infrastruktura, zato je presoja varnosti cest in izboljšanje infrastrukture nujen preventivni ukrep. Policija podpira napore vseh institucij, ki dodajajo pomemben košček v mozaik prometne infrastrukture, je zaključila generalna direktorica.

Ob robu strokovnega posveta so se direktor agencije za varnost prometa mag. Igor Velov, minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, generalna direktorica Policije mag. Tatjana Bobnar, generalni direktor direktorata za policijo in druge varnostne naloge mag. Lado Bradač ter vodja sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi mag. Ivan Kapun, sestali na krajšem srečanju, kjer so spregovorili o predlaganih spremembah zakonodaje in se zavezali še k tesnejšemu sodelovanju za namene povečanja prometne varnosti.