11.11.2013

V okviru akcije 0,0 šofer – Trezna odločitev, ki poteka v teh dneh, opozarjamo vse udeležence v prometu, da je sodelovanje v prometu pod vplivom alkohola resno tveganje za nastanek in udeležbo v prometni nesreči. Nacionalna akcija 0,0 šofer – trezna odločitev poteka pod okriljem Ministrstva za zdravje, v kateri sodeluje s svojimi aktivnostmi tudi Javna agencija RS za varnost prometa.


Glede na statistične podatke o prometnih nesrečah za leto 2013 (podatki za obdobje januar – september 2013) lahko rečemo:

– V letošnjem letu se je pripetilo 1323 prometnih nesreč, ki jih je povzročil alkoholiziran udeleženec. Število omenjenih prometnih nesreč se je zmanjšalo za 12 % (lani v enakem obdobju 1510).
– Število alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom se je zmanjšalo iz 35 na 24 oz. za 31 %.
– V omenjenih nesrečah je umrlo 25 (36) udeležencev oz. 31 % manj. Prav tako beležimo zmanjšanje prometnih nesreč pri poškodbah.
– V desetmesečnem obdobju (jan.- okt.) se je hudo telesno poškodovalo 26 % manj kot v lanskem istem obdobju (letos 116, lani 157).

V okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa je alkoholiziranost v prometu eno izmed prioritetnih področij, kjer si zastavljamo 2 osnovna cilja:

– zmanjšanje števila prometnih nesreč z soudeležbo alkohola

– zmanjšanje števila mrtvih in hudo poškodovanih

V okviru AVP – Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu smo v okviru akcije pripravili nekatere preventivne aktivnosti:

– medijske aktivnosti in širjenje informacij

– opozarjanje na problematičnost vožnjo pod vplivom alkohola v okviru preventivnih dogodkov

– spletno pismo z opozorilom glede alkoholiziranosti v prometu

– strokovno gradivo za izvajanje izobraževalnih dogodkov na lokalni ravni

11.11.2013
Preventivna akcija za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola Akcija 0,0 šofer – Trezna odločitev
Vožnja pod vplivom alkohola spada med težje kršitve, saj močno ogroža varnost udeležencev v prometu. Glede na rezultate mednarodne raziskave SARTRE, kjer smo preučevali stališča do tveganega ravnanja v prometu, lahko zaključimo, da se je osveščenost in stališča slovenskih voznikov in drugih udeležencev v prometu v zadnjem desetletju močno spremenila v želeno smer, da vožnja pod vplivom alkohola družbeno ni sprejemljiva. Poleg voznikov je potrebno dodatno opozoriti, da tudi alkoholiziranost pešcev in kolesarjev predstavlja izrazito večje tveganje za udeležbo v prometni nesreči, zato nikakor ni ustrezna rešitev, da se namesto za volan odpravimo peš ali s kolesom. Najbolj ustrezno je, da če pijemo alkoholne pijače poskrbimo za treznega spremljevalca ali pa se odločimo za organiziran prevoz domov, npr. s taksijem.

V Sloveniji je zakonsko dovoljena stopnja alkoholiziranosti za običajne voznike v novih enotah 0,24 mg alkohola/l izdihanega zraka = 0,5 g alkohola/kg krvi = 0,5 promilov. Za voznike začetnike, poklicne voznike in druge posebne skupine pa je zapovedana popolna treznost.

Ob tem je potrebno ponovno opozoriti, da je problematika alkohola v prometu odraz širše problematike uživanja alkohola v življenju nasploh. Posamezniki se lahko glede meje tveganega uživanja alkohola preverijo na spletni strani: http://www.nalijem.si/vprasalnik_za_samooceno_pitja/vprasalnik/


Več v gradivu (.pdf)