Izbor programov sofinanciranja za leto 2019

petek, 12. aprila, 2019|

Na podlagi Javnega poziva za sofinanciranje programov nevladnih organizacij za leto 2019 je Javna agencija RS za varnost prometa sprejela odločitev za izbor programov sofinanciranja za leto 2019. Z javnim pozivom želimo finančno podpreti nevladne organizacije, ki so po vsebini in namenu usklajeni z Resolucijo nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do [...]

Izbor projektov nevladnih organizacij za leto 2019

četrtek, 14. marca, 2019|

Obveščamo vas, da bo izbor preventivnih projektov s področja zagotavljanja večje varnosti v cestnem prometu, ki so po vsebini in namenu usklajeni z Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 (Uradni list št. 39/2013 z dne 24. 4. 2013) in predstavljajo dodano vrednost pri izvedbi nacionalno koordiniranih preventivnih aktivnosti [...]

Razpis – ZLATA, SREBRNA IN BRONASTA PRIZNANJA AVP ZA LETO 2017

sreda, 26. septembra, 2018|

Javna agencija Republike Slovenije za varnost v prometu razpisuje v skladu s Pravilnikom o priznanjih na področju preventive, vzgoje in varnosti prometa, najbolj zaslužnim posameznikom, organizacijam za podelitev priznanja v obliki bronastega, srebrnega in zlatega znaka AVP za leto 2017.Vse organizacije vabimo, da preverijo, če imajo med sabo kanditate za priznanja in jih prijavijo najkasneje do [...]

Povabilo k oddaji ponudbe za izvajanje preventivnih dogodkov na lokalni ravni v podporo nacionalnim akcijam za ime AVP

torek, 24. aprila, 2018|

Skladno s Programom dela AVP ter v sodelovanju z občinskimi Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je Javna agencija RS za varnost prometa nosilec in izvajalec preventivnih dogodkov za osveščanje udeležencev v prometu glede varnega ravnanja v podporo nacionalnim akcijam iz Nacionačlnega programa varnosti cestnega prometa 2013-2022. Preventivni dogodki se izvajajo na nacionalni [...]

Razpis za izvedbo tekmovanj” Kaj veš o prometu za leto 2018′

torek, 24. aprila, 2018|Tags: |

Objavljamo razpis za izvedbo tekmovanj'' Kaj veš o prometu za leto 2018''. Tekmovanja Kaj veš o prometu potekajo v okviru aktivnosti za večjo varnost kolesarjev in nadgradnjo usposabljanja otrok za vožnjo kolesa po opravljenem kolesarskem izpitu. Tekmovanja Kaj veš o prometu so tradicionalna oblika preventivnih akcij za kolesarje ter potekajo tako na šolski ravni, na [...]

Javni poziv za sofinanciranje preventivnih aktivnosti SPV-jev za leto 2018

torek, 24. aprila, 2018|Tags: |

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa objavlja javni poziv lokalnim skupnostim za sodelovanje pri razvijanju in pospeševanje preventivnih programov ter izvajanju nacionalnih akcij na lokalni ravni v letu 2018. Namen javnega poziva je izbor lokalnih skupnosti, ki se bodo z izvajanjem dodatnih in nadgrajenih aktivnosti vključile v nacionalne preventivne akcije AVP s posebnim poudarkom [...]

Javni poziv za sofinanciranje programov nevladnih organizacij za leto 2018

ponedeljek, 12. marca, 2018|

Na podlagi 6. točke četrtega odstavka 9. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/2016 in 67/17) Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, s sedežem Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana objavlja javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij za leto 2018. Namen javnega poziva je izbira preventivnih projektov s področja zagotavljanja večje varnosti v [...]

Pridružite se nam ob Dnevu brez avtomobila

petek, 22. septembra, 2017|Tags: |

Javna agencija za varnost prometa se s svojimi aktivnostmi v sodelovanju z občinskimi sveti za preventivo vključuje v Evropski teden mobilnosti, ki poteka v tem tednu.   Prav ob Dnevu brez avtomobila, v petek 22. septembra 2017 bomo izvajali različne aktivnosti. Tako bomo v Ljubljani na 5 lokacijah BicikeLJ osveščali kolesarje, kako varno kolesariti, podelili pa [...]

Usposabljanje za načrtovanje šolskih poti in podelitev znakov Šolska pot

petek, 25. avgusta, 2017|Tags: , |

Ljubljana, 24.8.2017 – v okviru podpore, ki jo nudimo osnovnim šolam in vsem deležnikom, ki so vključeni v pripravo Načrtov šolskih poti (SPV, policija, redarstva, občinska uprava), smo izvedli tradicionalno usposabljanje za šolske poti. Več kot 120 udeležencev je v Kristalni palači v Ljubljani poslušalo predavanja o tem, kakšen je namen Načrtov šolskih poti, kako so [...]