Bodi preViden - Agencija za varnost prometa - AVP

Bodi preViden

Bodi preViden2017-10-24T12:07:39+00:00
Logo-Bodi preVidenV začetku meseca februarja in oktobra se s sloganom bodi previden vsako leto prične nacionalna preventivna akcija Pešec, ki jo koordinira Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, in poteka skozi vse zimske mesece, ko je ogroženost pešcev največja.

Osnovni namen akcije bodi previden je opozoriti in osveščati pešce glede uporabe odsevnih predmetov, saj vidnost v prometu pomeni tudi večjo varnost, na drugi strani pa opozoriti voznike na večjo pozornost in skrb za pešce, kot ranljivejšo in bolj ogroženo skupino udeležencev v prometu.

Akcija bodi previden poteka v sodelovanju z ostalimi institucijami, ki skrbijo za večjo prometno varnost: Ministrstvo za promet, Ministrstvo za izobraževanje, Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za notranje zadeve – Policija, Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, AMZS, Rdeči križ Slovenije, Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije ter Zavod Varna pot.

V akciji sta izbrani dve ciljni skupini, ki sta med pešci tudi najbolj ogroženi:

  • starejši ljudje nad 65 let ter
  • otroci v starosti do 10 let.

Aktivnosti
V okviru nacionalne akcije PEŠEC smo pod okriljem Javne agencije RS za varnost prometa prvič organizirali preventivne dogodke kar v 40 občinah po Sloveniji v izvedbi občinskih SPV in sodelujočih prostovoljcev. Aktivnosti so potekale zelo uspešno, razdelili smo skoraj 6.000 odsevnih trakov in kresničk, opozarjali voznike na prisotnost pešcev pred označenimi prehodi za pešce ter svetovali glede varnega ravnanja v prometu. Sodelovalo je približno 120 prostovoljcev ter skupno več kot 6.000 udeležencev.
Izvajali smo naslednje aktivnosti:
– osveščali pešce in ostale udeležencev v prometu glede uporabe odsevnikov ter praktični prikaz z demonstracijskim šotorom Vidkom
– v času akcije smo s koordiniranimi prehajanji pešcev čez prehod opozorili voznike na upoštevanje pešcev znotraj naselij
razdeljevali smo odsevne trakove in drugih odsevnike za izboljšanje varnosti pešcev
– opozarjali in osveščali pešce na varno in ustrezno ravnanje v prometu (hoja po pločniku, prečkanje na označenih prehodih za pešce, nujno prepričati se o prosti poti pred prečkanjem, nakazati željo po prečkanju z dvignjeno roko itd.) z organiziranimi predavanji in srečanji, predvsem za starejše
– v bližini lokacij so predstavniki  Policije in Občinskih redarstev izvajali tudi poostren nadzor nad ravnanjem voznikov ter opozarjanje pešcev

Slika VidkoVeč informacij:

Priporočila za večjo varnost pešcev (.pdf)
Nekaj utrinkov:
20151001_174907 20151001_175732

20151001_17451020151001_181654

 

 

 

 

 

Prometna varnost pešcev
Število mrtvih pešcev se je v lanskem letu bistveno zmanjšalo, zabeleženo pa je bilo tudi manjše število prometnih nesreč s pešci v nočnem času (v primerjavi s svetlim delom dneva). Večina nesreč z udeležbo pešcev se zgodi na lokalnih cestah in državnih cestah skozi ali v bližini naselij ter na mokrem vozišču. Med regijami so najbolj ogrožene podravska, savinjska in gorenjska ter osrednjeslovenska regija. Med pešci glede na starostne skupine ostajajo najbolj ogroženi starejši pešci nad 65 let, med poškodovanimi pa tudi otroci in mladostniki.

Aktivnosti po šolah

Pomemben del akcije pa so aktivnosti, ki se že vrsto let izvajajo po šolah, ko učenci 4. razredov obravnavajo temo varnosti pešcev ter svojim starim staršem pišejo pisma, v katerem je priloženo tudi sporočilo glede varnega ravnanja starejših pešcev v prometu ter uporabe odsevnih predmetov s priloženim letakom in razglednico.

– v letošnjem letu je sodelovalo skupno skoraj 200 osnovnih šol s podružnicami iz 112 slovenskih občin

– V času akcije bomo simbolično nagradili 1.000 starejših, ki so nam poslali nazaj razglednice za sodelovanje v akciji, ter 30 najbolj uspešnih šolski oddelkov.

– Nazaj smo prejeli skoraj 3.000 razglednic, kar predstavlja skoraj približno 20% odziv, iz 112 slovenske občine ter 197 osnovnih šol;

Preventivni dogodki
Poleg tega pa po lokalnih okoljih v sodelovanju z občinskimi SPV potekajo številni preventivni dogodki z dejanskim prikazom nujnosti uporabe odsevnih predmetov s pomočjo posebnega demo rekvizita Vidka. Prostovoljci pod okriljem občinskih SPV po lokalnih okoljih pešcem, ki so dejansko ogroženi (hodijo po cestah, kjer ni pločnikov in razsvetljave v temi ali mraku) delijo tudi brezplačne odsevne trakove za njihovo večjo varnost. Nadzor nad ravnanjem pešcev ter voznikov pa v okviru svojih nalog izvaja tudi Policija.