(Ljubljana, 9. december 2021) Agencija za varnost prometa sofinancira izvajanje lutkovnih in igranih predstav za otroke, ki jih izvaja Zavod Varna pot v sklopu akcije Varno v jesen in zimo. V mesecu decembru bodo izvedli večje število lutkovnih in igranih predstav, v Ljubljani pa bodo otroke razveseljevali s poučnima predstavama S Pikapoko na pot, da ne bo nezgod! in Vilko zasije na potepu. Varna pot bo tako v Ljubljani izvedla šest, s strani AVP sofinanciranih, dogodkov za otroke. Prva predstava za predšolske otroke je potekala v Vrtcu Ciciban ob prihodu Miklavža 6. decembra, zadnja pa bo v vrtcu Jelka 20. decembra 2021.

Otroci se vsak dan vključujejo v promet, najpogosteje kot pešci, kolesarji ali uporabniki skirojev. Srečujejo se s prednostmi in hkrati tudi z nevarnostmi sodobnega prometa. Odrasli smo odgovorni za njihovo prometno vzgojo za varno sodelovanje v prometu. Tudi s pomočjo ozaveščanja, kot sta pričujoči predstavi za predšolske otroke, lahko dosegamo pomembne mejnike na njihovi poti v samostojno in predvsem varno sodelovanje v prometu. Agencija za varnost prometa tudi zato podpira izvajanje preventivnih vsebin, s katerimi Zavod Varna pot najmlajše vključuje v varno sodelovanje v prometu.