Prijavnica k izobraževanju za učitelja vožnje

////Prijavnica k izobraževanju za učitelja vožnje
Prijavnica k izobraževanju za učitelja vožnje2018-04-17T12:55:18+00:00
1 PREBERITE NAVODILA
2 IZPOLNITE PRIJAVNICO
3 PRILOŽITE DATOTEKE
4 DOPOLNITE PRIJAVNICO
5 PREDOGLED IZPOLNJENE PRIJAVNICE
 • V CELOTI PREBERITE TA NAVODILA, SAJ V NASPROTNEM PRIMERU NADALJEVANJE NI MOŽNO.

  Prenesite navodilo, Način prijave in plačilo

  Kontakt:
  Petra Šokčević, tel.: 01/478 78 31, e-naslov: vozniki@avp-rs.si

  Dovoljenje za učitelja vožnje določene kategorije lahko pridobi oseba, ki:

  1. ima najmanj srednjo strokovno ali srednjo izobrazbo;

  2. je zaključila program izobraževanja za učitelja vožnje ustrezne kategorije motornih vozil in opravila izpit pred komisijo, ki jo imenuje direktor javne agencije, ali ji je izdana odločba javne agencije o priznavanju poklicnih kvalifikacij;

  3. ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije najmanj pet let;

  4. ni pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, človekove pravice in svoboščine, delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, premoženje, gospodarstvo, spolno nedotakljivost, uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, javni red in mir ali varnost javnega prometa;

  5. ni bila pravnomočno kaznovana za dva in več prekrškov zoper javni red in mir z elementi nasilja;

  6. ji v zadnjih treh letih ni:

  - bil izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja; - bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica; - bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja; - bila izrečena prepoved vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije.

  Ne glede na predhodno določilo, da mora imeti kandidat za učitelja vožnje vozniško dovoljenje ustrezne kategorije najmanj 5 let pa drugi odstavek 32. člena Zakona o voznikih določa sledeče:

  Dovoljenje za učitelja vožnje določene kategorije lahko pridobi tudi oseba, ki ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije najmanj dve leti, če že ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje druge kategorije najmanj tri leta.

  Izobraževanje po programu traja 228 pedagoških ur. Program izobraževanja se nahaja tukaj.

  Za uspešno dokončanje izobraževanja za učitelja vožnje mora kandidat opraviti preizkus usposobljenosti.

  Prijavnica v fizični obliki se nahaja tukajword slikica

  Izobraževanje se izvaja, ko je prijavljenih najmanj 10 kandidatov.

  Z oddajo prijavnice dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov pri obdelavi podatkov za analitične potrebe javne agencije v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Prijavnica velja kot naročilnica. Rok prijave je najmanj 15 dni pred predvidenim datumom izobraževanja. Odjave se upoštevajo le v pisni obliki najmanj 3 delovne dni pred datumom pričetka izobraževanja. Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in vam bomo zaračunali stroške udeležbe na izobraževanju v celoti.