Dovoljenje za strokovnega vodjo šole vožnje lahko pridobi oseba, ki:
1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje in najmanj tri leta delovnih izkušenj na delovnem mestu učitelja vožnje;
2. je zaključila program izobraževanja za vodjo šole vožnje in opravila izpit pred komisijo, ki jo imenuje direktor javne agencije, ali ji je izdana odločba javne agencije o priznavanju poklicnih kvalifikacij;
3. ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje najmanj za vozila kategorije B;
4. ni pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, človekove pravice in svoboščine, delovno razmerje in socialno varnosti, pravni promet, premoženje, gospodarstvo, spolno nedotakljivost, uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, javni red in mir ali varnost javnega prometa.

Izobraževanje za strokovnega vodjo šole vožnje se izvaja po predpisanem programu in traja 60 pedagoških ur. Program izobraževanja se nahaja tukaj.

Udeleženci programa izobraževanja za strokovnega vodjo šole vožnje (se) bodo:

  • seznanili in usposobili za opravljanje del in nalog strokovnega vodje šole vožnje kot strokovnega vodje učiteljem vožnje in učiteljem predpisov,
  • spoznali in usposobili za dela in naloge menedžerja v šoli vožnje kot gospodarski družbi (ne glede na njeno pravno organiziranost),
  • naučili opravljati svoje delo skladno z zakonskimi določbami s področja šol voženj in drugimi izvršilnimi predpisi,
  • osvojili temeljna znanja iz ekonomike poslovanja v šoli vožnje,
  • znali razvijati dejavnost šol voženj v smislu povečevanja kakovosti njenih storitev,
  • usposobili za trženje storitev za potrebe šole vožnje,
  • razumeli pomen komunikacije in dobrih medčloveških odnosov v procesu usposabljanja kandidatov za voznike,
  • spoznali pomen korektnih in etičnih odnosov med konkurenti v dejavnosti šol voženj.

Za uspešno dokončanje izobraževanja za strokovnega vodjo šole vožnje mora kandidat po zaključku izobraževanja opraviti preizkus usposobljenosti.

Način prijave in plačilo

Za prijavo preko spletne strani, kliknite tukaj.

Prijavnica v fizični obliki se nahaja tukaj:

PRIJAVNICA NA IZOBRAŽEVANJEword slikica

Termini izobraževanja:

Izobraževanja se izvajajo, ko je prijavljenih dvajset kandidatov. Rok za prijavo je najkasneje 15 dni pred predvidenim datumom izobraževanja.

Kontakt: Dragana Trivundža Tomanić, tel: 01/ 478 8952, e-naslov: vozniki@avp-rs.si