Kandidati za izvajalce programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo se morajo usposobiti po predpisanem programu in opraviti izpit pred komisijo, ki jo imenuje direktor javne agencije. Vsebina programa je tukaj .

1.) Po končanem izobraževanju mora kandidat za izvajalca programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo v delu skupinskih delavnic opraviti izpit, ki obsega:

  • izdelavo priprave za izvedbo skupinske delavnice iz vsebin teoretičnega dela Programa izobraževanja izvajalcev programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo,
  • nastop – prikaz izvedbe skupinske delavnice iz vsebin teoretičnega dela Programa izobraževanja izvajalcev programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo, in sicer na temo soočenja voznikov s tveganji, nesrečami in njihovimi posledicami in
  • ustni zagovor.

Uspeh kandidata se ocenjuje z oceno »je opravil« ali »ni opravil«. Za oceno »je opravil« mora kandidat pri posameznih tematskih sklopih teoretičnega dela izkazati najmanj 60 odstotni uspeh.

2.) Po končanem izobraževanju mora kandidat za izvajalca programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo v delu vadbe varne vožnje opraviti izpit, ki obsega:

a) teoretični del, ki zajema:

  • izdelavo priprave za izvedbo predavanja iz vsebin teoretičnega dela Programa izobraževanja izvajalcev programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo,
  • nastop – prikaz izvedbe predavanja na temo iz vsebin teoretičnega dela Programa izobraževanja izvajalcev programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo in
  • ustni zagovor;

b) praktični del, ki zajema:

  • prikaz razlage izvedbe praktičnih nalog udeležencu programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo z motornim vozilom tiste kategorije, za katero želi kandidat postati izvajalec varne vožnje v okviru programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in praktičnega dela v okviru programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,
  • izvedba praktičnih nalog z motornim vozilom tiste kategorije, za katero želi kandidat postati izvajalec varne vožnje v okviru programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in praktičnega dela v okviru programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,
  • ustni zagovor.

Kandidat sme pristopiti k praktičnemu delu izpita za pridobitev dovoljenja za izvajanje varne vožnje v okviru programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in praktičnega dela v okviru programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo po uspešno opravljenem teoretičnem delu izpita. Uspeh kandidata se ocenjuje z oceno »je opravil« ali »ni opravil«. Za oceno »je opravil« mora kandidat pri posameznih tematskih sklopih teoretičnega dela izkazati najmanj 60 odstotni uspeh, pri praktičnem delu pa mora izkazati najmanj 80 odstotni uspeh.

Način prijave in plačilo.

Prijavnica k izpitu se nahaja tukaj.

Navodila za opravljanje izpita se nahajajo tukaj.