Izobraževanje izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo (prijavnica)

Kandidati za izvajalce programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo se morajo usposobiti po predpisanem programu in opraviti izpit pred komisijo, ki jo imenuje direktor javne agencije.

Program izobraževanja izvajalcev programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov obsega teoretični in praktični del. Program izobraževanja izvajalcev programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov v delu vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic obsega 50 pedagoških ur teoretičnega in 24 pedagoških ur praktičnega usposabljanja. Kot opravljen praktični del usposabljanja se kandidatu prizna tudi najmanj trikrat opravljena vadba varne vožnje, če predloži potrdila o udeležbi in dnevnike o poteku vadbe varne vožnje.

Podrobnejša vsebina programa je navedena tukaj .

Način prijave in plačilo

Izpit za izvajalce programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo

Dovoljenje za izvajanje skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa ter za izvajanje varne vožnje

Kontakt: Petra Šokčević, tel. št. 01/478 7831, e-naslov: vozniki@avp-rs.si