Prijava ne eNovice

Učitelji vožnje, učitelji predpisov, strokovni vodje šol vožnje, član izpitne komisije

Za izvajanje dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozi mora šola vožnje imeti:
– učitelja vožnje,
– učitelja predpisov,
– strokovnega vodjo šole vožnje.

V okviru izpitnega centra opravljajo ocenjevanje na vozniškem izpitu člani izpitnih komisij.