Prijava ne eNovice

RPO – Register šol vožnje in pooblaščenih organizacij

Javna agencija za varnost v prometu vam na spodnji povezavni omogoča dostop do Registra šol vožnje in pooblaščenih organizacij.

http://rpo.avp-rs.si/

Register šol vožnje vodi javna agencija. Podatki, vpisani v register šol vožnje, so javni in jih sme vsakdo pregledovati, prepisovati ali zahtevati izpis iz registra.
Register šol vožnje vsebuje naslednje podatke:
1.      številko vpisa v register;
2.      matično številko poslovnega subjekta;
3.      naziv šole vožnje;
4.      sedež in poslovni naslov;
5.      statusno obliko;
6.      osebno ime učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodje šole vožnje;
7.      številko dovoljenja oziroma potrdila za opravljanje dela učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodje šole vožnje;
8.      naslov učilnice, kjer šola vožnje opravlja dejavnost;
9.      naslov oziroma lokacijo vadbene površine;
10.   kategorije, za katere je registrirana;
11.   datum vpisa v register.

Pooblaščena organizacija mora prek spletnega mesta najmanj dva dni pred začetkom izvajanja programov iz prvega odstavka tega člena o kraju in času izvajanja programov obvestiti javno agencijo. Pred začetkom izvajanja programov mora posredovati tudi registrske številke udeležencev, ki so prisotni na programu dodatnega usposabljanja in izobraževanja. Spremembe že posredovanih podatkov mora pooblaščena organizacija takoj sporočiti javni agenciji.