Prijava ne eNovice

Izbris kazenskih točk

Izbris kazenskih točk

Z Zakonom o voznikih je uvedena možnost izbrisa štirih kazenskih točk enkrat v treh letih, če se imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja prostovoljno udeleži programa usposabljanja za varno vožnjo, zdravstvenega pregleda s svetovanjem ali rehabilitacijskega programa.

a) Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se lahko udeleži imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže štiri in ne preseže 17 kazenskih točk, (voznik začetnik pa ne preseže šest kazenskih točk) zaradi storjenih prekrškov, ki niso povezani z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.
Voznik potrdilo o uspešno zaključenem programu, ki ne sme biti starejše od treh mesecev, sam predloži organu, pristojnemu za vodenje evidence kazenskih točk (Ministrstvo za pravosodje), ki mu iz evidence izbriše kazenske točke.

 

Slika1

PRIMER 1:
Voznik je pridobil 3 kazenske točke zaradi prekoračitve hitrosti in 3 kazenske točke, ker je obračal vozilo na mestu, kjer je obračanje prepovedano.
Če želi voznik, ki je storil omenjena prekrška, izbrisati štiri kazenske točke, se sme udeležiti »Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo«. Na podlagi potrdila o udeležbi se vozniku lahko enkrat v treh letih iz evidence izbrišejo 4 kazenske točke.

PRIMER 2:
Voznik je pridobil 5 kazenskih točk zaradi prehitevanja vozila po odstavnem pasu na avtocesti ter 8 kazenskih točk zaradi vožnje pod vplivom alkohola in je imel v organizmu 0,60 grama alkohola na kilogram krvi (cca 0,28 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka).
Če želi voznik, ki je storil omenjena prekrška, izbrisati štiri kazenske točke, se sme udeležiti »Zdravstvenega pregleda s svetovanjem pri osebnem zdravniku«, ker je kazenske točke pridobil tudi zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Na podlagi potrdila o udeležbi se vozniku lahko enkrat v treh letih iz evidence izbrišejo 4 kazenske točke. V takšnem primeru si z udeležbo na »Programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo« ne bo mogel izbrisati kazenskih točk iz evidence.

b) Zdravstvenega pregleda s svetovanjem pri osebnem zdravniku se lahko udeleži imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja enkrat v dveh letih od tedaj, ko je bil prvič pravnomočno kaznovan zaradi prekrška vožnje pod vplivom alkohola:
Voznik, ki v organizmu ne sme imeti alkohola (npr. voznik začetnik, poklicni voznik,…): če je bilo ugotovljeno, da je imel v organizmu do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.
Drug voznik: če je bilo ugotovljeno, da je imel v organizmu nad 0,50 do vključno 0,80 grama alkohola na kilogram krvi ali nad 0,24 do vključno 0,38 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Voznik potrdilo o udeležbi na svetovanju, ki ne sme biti starejše od treh mesecev, sam predloži organu, pristojnemu za vodenje evidence kazenskih točk, ki mu iz evidence izbriše kazenske točke.
Zdravstvenega pregleda s svetovanjem za izbris kazenskih točk se ne more udeležiti voznik, ki je presegel zgoraj omenjene mejne vrednosti.

 

Slika2

 

c) Voznik, ki je imel v organizmu več kot 0,80 do vključno 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,38 do vključno 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, se lahko udeleži Rehabilitacijskega programa, ki ga na podlagi ugotovitev predhodnega kontrolnega zdravstvenega pregleda predlaga zdravnik (pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti).

 

Slika3

 

Voznik potrdilo o uspešno zaključenem programu, ki ne sme biti starejše od treh mesecev, sam predloži organu, pristojnemu za vodenje evidence kazenskih točk, ki mu iz evidence izbriše kazenske točke.
Omejitev je le-ta, da se vozniku štiri kazenske točke lahko izbrišejo le enkrat v treh letih, ne glede na to, ali je opravil program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, ali je opravil zdravstveni pregled s svetovanjem ali če se je udeležil ustreznega rehabilitacijskega programa.