Prijava ne eNovice

Vozniki in vozniški izpiti

Področje voznikov in vozniških izpitov vključuje predvsem naslednje naloge:

  • organiziranje in izpeljavo različnih usposabljanj, izobraževanj in izpitov, določenih z Zakonom o voznikih;
  • izdajo odločb, izbiro in pooblaščanje organizacij za opravljanje nalog s področja voznikov ter strokovni nadzor nad njihovim delom;
  • vodenje in upravljanje zbirk podatkov in evidenc izdanih dovoljenj s področja dodatnega usposabljanja voznika začetnika, registra šol vožnje ter evidence o opravljenih preizkusih usposobljenosti članov izpitnih komisij;
  • izvajanje izobraževalnih programov s področja voznikov;
  • organiziranje usposabljanja izvajalcev programov usposabljanja, določenih z Zakonom o voznikih ter razvijanje in izvajanje različnih oblik dodatnega usposabljanja udeležencev v cestnem prometu;
  • zagotavljanje opravljanja vozniških izpitov;
  • vpis spremljevalca v evidenčni karton vožnje in v evidenco o vozniških dovoljenjih;
  • opravljanje drugih strokovnih nalog s področja voznikov in vozniških izpitov, v skladu z Zakonom o voznikih.