Prijava ne eNovice

PREIZKUSI ZNANJA IN IZPITI

Javna agencija za varnost prometa (AVP) izvaja skladno z Zakonom o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/2010), Pravilnikom o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 44/2013 in 97/2013), Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/2010 in 24/2014) in Pravilnikom o programih in pogojih usposabljanja za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo avto šole (Uradni list RS, št. 46/2007) različne preizkuse znanj po končanih usposabljanjih ter izpite na različnih področjih.

PREIZKUSI ZNANJ:
1 UČITELJ VOŽNJE
2 UČITELJ PREDPISOV
3 STROKOVNI VODJA ŠOLE VOŽNJE
4 ČLAN IZPITNE KOMISIJE
5 IZVAJALEC VARNE VOŽNJE IN SKUPINSKIH DELAVNIC
6 POSEBNA USPOSABLJANJA

NAČIN PRIJAVE IN PLAČILA:

Prijavite se tako, da izpolnite obrazec prijavnica, ki se nahaja na spletni strani agencije.

Za  prijavo preko spletne strani, kliknite tukaj.

Lahko pa prijavnico izpolnite, natisnete in izpolnjeno pošljete po elektronski pošti na elektronski naslov vozniki@avp-rs.si ali po pošti na naslov: Javna agencija RS za varnost prometa, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana. Prijavnica velja kot naročilnica.

PRIJAVNICA preizkus znanjaword slikica

 Za člana IZPITNE KOMISIJE, PRIGLASNICO k preizkusu usposobljenosti dobite tukaj.

Rok za prijavo je najkasneje petnajst (15) dni pred predvidenim datumom izvedbe posameznega usposabljanja.

Stroški

Plačilo za pristop k preizkusu znanja morajo udeleženci poravnati ob prijavi oz. najkasneje pred pričetkom preizkusa znanja, na tekoči račun št.:  SI56 01100-6000034943, na naslednje sklice:

VRSTA PREIZKUSA ZNANJA CENA SKLIC
Učitelj vožnje 140,00 EUR 00 1800-2016
Učitelj predpisov 140,00 EUR 00 1800-2016
Strokovni vodja šole vožnje 140,00 EUR 00 2600-2016
Član izpitne komisije 140,00 EUR 00 800-2016

ODJAVA: Odjavite se lahko le pisno, najkasneje tri (3) delovne dni pred datumom preizkusa znanja po elektronski ali po navadni pošti. Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in vam bomo zaračunali stroške v višini cene preizkusa.

Pridržujemo si pravico spremeniti čas ali kraj izvedbe preizkusa, kakor tudi pravico, da v primeru nezadostnega števila prijav preizkus odpovemo.

Po izvedenem postopku prijave kandidata k izpitu, boste na elektronski naslov ali na naslov stalnega bivališča, ki ste nam ga navedli na prijavnici, prejeli obvestilo o roku izvedbe izpita, lokaciji in uri pričetka.

Vabimo vas, da vsa vprašanja v zvezi z vsebino posameznega preizkusa znanja kontaktirate spodaj navedene osebe:

Mateja Jelovčan, tel.: 01/ 478 78 31

Mateja Trontelj, tel.: 01/478 78 30