Prijava ne eNovice

Izdaja dvojnika potrdila

Stranki, ki pogreša (zaradi izgube ali kraje) potrdilo o opravljenem izpitu, potrdilo o uspešno opravljenem izobraževanju ali strokovnem usposabljanju, izda Javna agencija RS za varnost prometa dvojnik tega potrdila.

Vloga_dvojnik

V teh primerih se vloga za izdajo dvojnika potrdila vloži na:

JAVNA AGENCIJA RS ZA VARNOST PROMETA
ga. Mateja Jelovčan
Kotnikova ulica 19a
1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Izpolnjeno vlogo lahko tudi poskenirate in nam jo pošljete na elektronski naslov vozniki@avp-rs.si.

Pod zadevo se vpiše Vloga za izdajo dvojnika potrdila.

Poleg posredovane vloge je potrebno poslati še potrdilo o plačilu pristojbine za izdajo dvojnika. Stroški izdaje dvojnika se obračunavajo za vsako potrdilo posebej.

V skladu z veljavno Tarifo o nadomestilu stroškov in plačilu storitev Javne agencije RS za varnost prometa (Ur. l. RS, št. 34/11) nosi stroške izdaje dvojnika stranka. Predlagatelj plača storitev v višini 5,00 EUR v dobro Javne agencije RS za varnost prometa, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, na podračun št. 0110 0600 0034 943, odprt pri Upravi RS za javna plačila (SWIFT koda banke: BSLJSI2X), s sklicem 00 3000-2017.