Prijava ne eNovice

DODATNA USPOSABLJANJA

Učitelj vožnje, učitelj predpisov, člani izpitne komisije za voznike in izvajalci vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic so dolžni dopolnjevati in obnavljati  svoje znanje.

Učitelj vožnje in učitelj predpisov morata svoje znanje obnavljati in dopolnjevati vsako leto.

Člani izpitnih komisij morajo vsaki dve leti opraviti najmanj štiridnevno redno dodatno usposabljanje po programu za pridobivanje novega znanja ter za ohranjanje in obnavljanje znanja in ocenjevalnih spretnosti ter najmanj petdnevno usposabljanje v petih letih za razvijanje in ohranjanje potrebnih praktičnih vozniških spretnosti.

Izvajalci programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo se morajo vsako leto usposabljati zaradi obnavljanja in dopolnjevanja svojega znanja po programu veljavnega Zakona o voznikih.