Priznanje Svečana listina AVP – Javni poziv za predloge za podelitev za leto 2013

//Priznanje Svečana listina AVP – Javni poziv za predloge za podelitev za leto 2013

21.1.2014

Svet AVP je dne 20.01.2014 sprejel Sklep o razpisu za podelitev svečane listine za leto 2013. Svečana listina AVP se podeljuje posameznikom in organizacijam za izreden prispevek k večji varnosti v prometu in posameznikom za življenjsko delo. Podeljuje se enkrat letno na posebni svečanosti, vsako leto pa se podeli največ 20 svečanih listin.

Prejemnik svečane listine je izjemno prispeval  k večji varnosti v prometu na področjih:

  • za razvijanje preventivnega in pedagoškega dela;
  • za dolgoletno uspešno delo v organizacijah, ki vodijo delo, spodbujajo akcije ali sodelujejo na področju preventive in vzgoje v prometu;
  • za izjemne dosežke na raziskovalnem in razvojnem področju;
  • za publicistično delo;
  • za izjemne dosežke in inovacije na drugih področjih, ki so pomembni za varnost v prometu.

V skladu s Pravilnikom o priznanjih AVP na področju preventive, vzgoje in varnosti prometa pozivamo posameznike in organizacije, da predlagajo imena prejemnikov svečane listine.
Rok za oddajo predlogov: do 15.02.2014.

Organizacija poda svoj predlog s tem, ko izpolni obrazec, ki je priloga tega dokumenta in ga posreduje na naslov:

AVP
Kotnikova 19a
1000 Ljubljana

ali na spletni naslov: info.avp@info.avp-rs.si

Komisija za priznanja bo prispele predloge (obrazce) pregledala in obravnavala. Upoštevala bo vse tiste, ki bodo popolni in sicer z osebnimi podatki predlaganega in z obrazložitvijo predloga. Po obravnavi bo komisija predlog posredovala v obravnavo Svetu AVP. Svečane listine se bodo podelile v marcu ali aprilu 2014.

Javni razpis Svečana listina 2013 (.pdf)

Obrazec za predlog (.doc)

2014-01-22T08:29:22+00:00sreda, 22. januar, 2014|