Foto: vir STA

S sistemskim pristopom do preprečevanja vožnje pod vplivom alkohola

(Ljubljana, 3. junij 2019) Danes se pričenja nacionalna preventivna akcija – alkohol, droge in druge psiho-aktivne snovi v prometu, ki jo vodi in koordinira Javna agencija RS za varnost prometa. Alkohol žal še vedno ostaja eden najpogostejših dejavnikov prometnih nesreč z najtežjimi poškodbami in s smrtnim izidom. Namen akcije je vsem udeležencem v prometu jasno sporočiti, da alkohol NE sodi v promet. Akcija bo potekala do 9. junija, v tem času pa bo s strani Policije potekal tudi poostren nadzor.

V Državnem svetu Republike Slovenije danes ob začetku nacionalne preventivne akcije poteka strokovni posvet, na katerem ključni akterji razpravljajo o izboljšanju varnosti cestnega prometa, s posebnim poudarkom na sistemskemu pristopu do preprečevanja vožnje pod vplivom alkohola. V razpravi so predstavljeni ukrepi za reševanje izzivov prometne varnosti in podani odgovori na različna vprašanja, s katerimi se srečujemo pri zakonodaji, varni infrastrukturi, varnosti vozil in ukrepih za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola.

V izjavi za javnost so ob robu posveta osrednji govorci strokovnega posveta pravkar podali naslednje izjave:

Vesna Marinkomag. upr. ved, v. d. direktorice Javne agencije RS za varnost prometa:


»Veselim me, da so se vsi deležniki, ki delajo na področju prometne varnosti v tako velikem številu odzvali našemu vabilu. Države članice Evropske unije smo na področju varnosti cestnega prometa v zadnjih petnajstih letih naredile velik napredek. Lansko leto je bilo v Sloveniji eno najbolj varnih, letošnje leto kaže, da bo po nekaterih kazalnikih slabše. In naš cilj je, da skupaj, kajti prometna varnost zadeva vse nas, naredimo še bolj odločne, predvsem pa strokovne, konkretne in premišljene korake v smeri izboljšanja prometne varnosti in se tako še bolj približamo viziji 0. Želeli smo si odpreti strokovno razpravo, slišati poglede različnih strok, izmenjati predloge in poglede, si pogledati predstavitve primerov dobrih praks, da bi se lahko v prihodnje pravilno odločali pri uveljavitvi ukrepov, ki bodo temeljili na dejstvih in dokazih.

Agencija za varnost prometa, ki je strokovna institucija, bo vseskozi zagovarjala ničelno toleranco do vožnje pod vplivom alkohola, saj alkohol in volan ne sodita skupaj. Da pridemo dolgoročno do tega cilja, predlagamo sistemske ukrepe, za katere smo prepričani, da bodo pripomogli k zmanjšanju možnosti nastanka prometnih nesreč zaradi vožnje pod vplivom alkohola

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS:


»Državni svet RS posveča področju prometne varnosti veliko pozornosti. Državni svetniki podpiramo vse ukrepe za zmanjšanje nastanka prometnih nesreč ter pozdravljamo spodbudne rezultate varnosti cestnega prometa, ki so posledica trdega dela vseh deležnikov, ki skrbijo za izvajanje nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu. Pozitivno ocenjujemo odmevne aktivnosti na področju preventive, ki jih izvajajo Javna agencija za varnost prometa, Ministrstvo za infrastrukturo, Policija in drugi državni in lokalni organi. Pri tem je treba izpostaviti tudi člane ZŠAM – Zveze šoferjev in avtomehanikov, ki prostovoljno aktivno sodelujejo v preventivnih akcijah. Prav povezovanje in sodelovanje pristojnih inštitucij je ključno za dvig prometne varnosti in posledično za izboljšanje prometnega bontona udeležencev v prometu

Mag. Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo:


»Za varnost v prometu je treba aktivno skrbeti in država to tudi zavzeto počne. Pri varnosti v cestnem prometu pa je poleg ustreznih predpisov in prometne infrastrukture vsaj tako pomembno, da se vsi udeleženci v prometu zavedamo svoje odgovornosti in tudi odgovorno ravnamo. Tudi po najslabši cesti se namreč lahko peljemo varno in po najboljši nevarno

Boštjan Poklukarminister za notranje zadeve:


»Današnji dogodek je izjemno pomemben za čim širše ozaveščanje celotne družbe o pomenu varnosti v cestnem prometu. Posebna pozornost je danes namenjena razpravi o posledicah vožnje pod vplivom alkohola in iskanju sistemskih rešitev. Dejstvo namreč je, da se stanje na tem področju v zadnjih letih ne izboljšuje. MNZ in Policija vlagata maksimalne napore in izvajata številne aktivnosti za čim boljšo varnost v cestnem prometu. Vendar imajo policijske aktivnosti omejen vpliv, zato je nujno povezovanje in sodelovanje vseh ključnih institucij.  

Poleg ukrepov države pa je nujno, da se vsak posameznik zaveda svoje odgovornosti za večjo varnost. Njegove napake in zavestne kršitve pravil pomembno prispevajo k nastanku nesreč. Vsak se mora zavedati, da je on tisti, ki s svojim neodgovornim ravnanjem in kršenjem prometnih pravil povzroča nevarnost. Tudi družba kot celota bi morala znati ostreje nastopiti in ponotranjiti zavedanje o ničelni toleranci do vsakršnih nepremišljenih in tveganih dejanj v prometu

Andreja Katič, ministrica za pravosodje: