Šolska prometna služba

Šolska prometna služba2017-10-24T12:11:41+00:00
AVP – SPV spodbuja delovanje šolske prometne službe in zagotavlja usmeritve za delo ter skupaj s Policijo tudi programe usposabljanja za učence in odrasle prostovoljce. Šolska prometna služba je organizirana v okviru šole in poteka celo leto, kot nadgradnja varovanje otrok na šolskih poteh ob začetku šolskega leta.

Namen

ALFX7303Prostovoljci pomagajo učencem pri prečkanju ceste na nevarnejših odsekih in s svojo prisotnostjo opozarjajo voznike na posebej previdno vožnjo v okolici šolskih poti. S svojim delom pomagajo staršem in ostalim udeležencem v prometu zagotavljati večjo varnost otrok.

Kdo sodeluje

V okviru šolske prometne službe lahko sodelujejo prostovoljci člani občinskih SPV, člani društev šoferjev in avtomehanikov ZŠAM, društev upokojencev, gasilcev, motorističnih klubov, učitelji predpisov in vožnje,
starši ali stari starši šolskih otrok, bližnji prebivalci ter drugi prostovoljci. V šolsko prometno službo pa so lahko na šoli vključeni tudi otroci, pri nalogah izven prometa, ki pomagajo pri organizaciji različnih aktivnosti prometne vzgoje na šoli, spremljajo promet z varne površine, opozarjajo na pripetost otrok, pomagajo pri izvedbi kolesarskih izpitov itd.

Oprema šolske prometne službe

Prostovoljci-slikaPri delu uporabljajo prostovoljci posebno opremo: rumen odsevni telovnik z znakom šolske prometne službe, da so lažje opazni in prepoznavni, ter predpisan prometni znak Ustavi, ki omogoča varen prehod otrok na zaznamovanih prehodih za pešce. Mesta varovanja otrok so posebej označena s prometnim
znakom (lahko tudi triopan znak). Za prostovoljce, ki opravljajo varovanje v okviru Šolske prometne službe, organiziramo na AVP tudi posebno izobraževanje, kjer spoznajo cilje projekta, osnovni namen varovanja otrok, razvojne značilnosti otrok, ter ključna ravnanja pri varovanju. Izobraževanje mora obsegati tudi praktični trening na mestih, kjer bo varovanje otrok potekalo.

 

 

Organizacija

DSCN6455Šolska prometna služba se organizira v okviru šole, v sodelovanju in koordinaciji občinskega SPV, ki zagotavlja tudi strokovno podporo, večinoma pa tudi opremo in gradiva. Smiselno je poskrbeti tudi za zavarovanje odgovornosti prostovoljcev. Prav tako se večinoma poskrbi tudi za pokritje stroškov prostovoljcev (npr. potni stroški, prehrana), ter spodbujanje prostovoljcev z raznimi sprejemi pri županih, predstavitvi v lokalnih medijih itd.