Šolske poti - Agencija za varnost prometa - AVP
Šolske poti2017-10-18T15:37:26+00:00
Znak Šolska potŠolske poti - smernice

Vsaka osnovna šola naj bi imela izdelan Načrt šolskih poti, s katerim se ob začetku šolskega leta seznani vse učence in njihove starše.

Učinkovit načrt terja stalno ažuriranje in vnašanje novih prometnih situacij, kar dosežemo na podlagi celostnega pristopa v sodelovanju s ključnimi deležniki zagotavljanja varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni (občinski SPV, šola, občinski oddelki, upravljalec ceste, policija itd.).

Cilj so torej varne šolske poti in varni šolski okoliši brez smrtnih žrtev in hudo telesno poškodovanih v cestnem prometu.

 

Preberite tudi