Objektivno opazovanje uporabe otroških sedežev

/////Objektivno opazovanje uporabe otroških sedežev
Objektivno opazovanje uporabe otroških sedežev2017-02-22T09:15:15+00:00

V okviru projekta Pasavček je bila leta 2005 pripravljena celovita enotna metodologija za izvajanje opazovanja pripetosti v osebnih in drugih vozilih, torej uporaba varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežih na vseh sedežih v vozilu. Metodologija se še vedno uporablja, tako da lahko primerjamo podatke med posameznimi leti.

 

Rezultati dosedanjih opazovanj kažejo, da se pripetost otrok med vožnjo iz leta v leto povečuje za 5 – 7 %, saj je po projektu Pasavček v prvem letu pripetost narasla za skoraj 7 % (z začetnih 53,7% na 60,4%), v zadnjih letih pa se je še povečala na 91,8 % v povprečjupripetih otrok(maj 2011), kar je posledica tudi številnih aktivnosti v okviru projekta Pasavček.

 

Opazovanja so pokazala tudi, da se ženske bolj pogosto pripenjajo z varnostnim pasom kot moški, da je pripetost najvišja na avtocestah, najnižja pa na ulicah v naselju, ker ljudje verjetno podcenjujemo možne posledice nesreč pri vožnjah na kratkih razdaljah in nižjih hitrostih (znotraj naselja 50 km/h). Prav tako se je pokazalo, da je pripetost nižja v podeželskem okolju v primerjavi z urbanimi mestnimi središči.

 

Kljub temu pa se večina prometnih nesreč zgodi v bližini doma udeleženca v nesreči (približno v radiju 20 km od doma), varnostni pas in otroški sedež pa ima največjo učinkovitost zmanjševanja posledic nesreče pri nižjih hitrostih (do 80 km/h).

Tabela: Pregled deleža pripetih otrok po letih ne glede na starost ter pozicijo (spredaj-zadaj)

 

Leto

Delež pripetih otrok v OVS – Skupaj

Voznik

Potnik spredaj

Potnik zadaj

2005 – 1. merjenje

53,3

2005

57,15

85,5

86,6

28,4

2007

65,79

79,3

83,0

38,4

2008

71,98

86,8

88,7

50,1

2009

80,1

92,3

86,6

60,1

2010

91,7

91,6

92,9

50,4

2011

94,0

93,1

94,5

66,5