Končno poročilo - Agencija za varnost prometa - AVP

Končno poročilo

Končno poročilo2017-02-22T09:42:13+00:00

Ob koncu projekta pričakujemo tudi vaše poročilo o tem, kaj ste izvedli ter na kakšen način, katere metode ste vključili in koga ste povabili k sodelovanju. V poročilu evidentirajte svoje aktivnosti tudi s fotografijami, ki bodo prikazovale vaše delo. Poročila, izdelke oziroma fotografije morajo vrtčevske skupine in oddelki osnovnih šol poslati do 20. aprila 2014 na naslov Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Trdinova 8, 1000 Ljubljana, s pripisom Projekt Pasavček. Izbor bomo izvedli do konca maja 2014.

Glede končnega poročila boste v marcu prejeli tudi vsa podrobnejša navodila, kako ga pripraviti (oblikovanje problema, postavljanje ciljev, načrtovane metode in oblike dela, potek izvedbe, evalvacija in analiza dela). 

 

NAVODILA GLEDE KONČNIH POROČIL

Vsaka prijavljena skupina oz. oddelek mora poslati svoje poročilo. Skupinskih poročil ne bomo upoštevali. Če ste imeli nekatere aktivnosti enake, ali podobne mora vsaka skupina v svojem poročilu opisati te aktivnosti (lahko jih izvajalci pripravite skupaj in nato posamezno vključite vsak v svoje poročilo), ter za svojo skupino/oddelek predstaviti rezultate ali pa mnenja sodelujočih, itd. V poročilu naj bo na začetku jasno napisano, za katero šolo/vrtec gre, katero skupino/oddelek, nosilec projekta (učitelj/vzgojitelj), da bomo lahko pravilno vpisali v naš pregled prispelih poročil.

 

Končno poročilo mora vsebovati naslednje vsebine:

 –           naslovnica – navedite natančno ime šole/vrtca, ime skupine/oddelka ter ime mentorjev (učitelja, vzgojitelja…)

 –           Uvod (kdo ste, velikost skupine, kratka predstavitev)

–           Potek projektnega dela:

1.        cilji,

2.        načrtovane aktivnosti,

3.        uporabljeni materiali in pripomočki,

4.        sodelavci, ki so bili vključeni v projekt

5.        izvedba – opis, fotografije,

6.        rezultati,

7.        evalvacija (kako ste evalvirali delo, vaši občutki, informacija s strani otrok, staršev, drugih vpletenih).

 

Poročilo naj bi obsegalo med 5 – 10 strani. Posameznih izdelkov ni potrebno pošiljati, raje jih fotografirajte in fotografije vključite v poročilo.

 

Pri ocenjevanju posameznih poročil se bo ocenjevala kvaliteta poročila in izvedenih aktivnosti v skladu s smernicami, ki ste jih prejeli v dopisu ob pričetku izvajanja projektnega dela.

Dodatno pa se bo pri ocenjevanju upoštevalo še kriterije kot so inovativnost aktivnosti, uporabnost izdelkov, ki so nastali v okviru projektnega dela, promocija projektnega dela na lokalni ravni (na ravni občine, kraja), upoštevanje časovnih rokov, izvedba prireditve/dogodka Pasavček.

 

Ker bodo nekateri dogodki Pasavček, ki jih načrtujete, potekali še po roku za oddajo končnega poročila, vas prosimo, da poročila oddate v roku, v njem tudi predstavite v okviru načrtovanih aktivnosti organizacijo dogodka, kasneje (po izvedeni prireditvi) pa boste poslali samo kratko informacijo o izvedbi kot dopolnitev poročila.