Evalvacija projektnega dela - Agencija za varnost prometa - AVP

Evalvacija projektnega dela

Evalvacija projektnega dela2017-02-22T09:15:32+00:00

Evalvacija projektnega dela v vrtcih in šolah (podani so rezultati za šolsko leto 2009/10) daje pozitivne rezultate tako na strani učiteljev in vzgojiteljev, ki ocenjujejo vsebine kot koristne (povprečna ocena 3,35 na lestvici od 1-5), podobno se je pokazalo tudi pri starših, izboljšano znanje in spretnosti glede otroških sedežev in varnosti otrok, bolj pozitivna stališča do uporabe.

Prav tako poročajo, da so pri projektnem delu uporabljali številne različne metode dela: v največji meri pogovor (89%), 70 % še plakate, tiskano gradivo, kratko predavanje in demonstracija, 27 % jih je uporabilo druge pristope (video, likovno ustvarjanje, ples, srečanje s policistom, sprehod, delavnice, igro vlog …). Glede vsebine so posvetili 34% časa pripenjanju otrok, 19 % značilnostim otrok, 12 % namestitvi otroških sedežev, spretnostim, značilnostim prometnih nesreč z udeležbo otrok.

Evalvacija je pokazala, da so bili v projektno delo vključeni tudi starši in otroci. Glede na aktivnost so bili pri načrtovanju projektnega dela najbolj aktivni vzgojitelji/učitelji (62%), otroci (35%) in starši (15%) v manjši meri; pri izvedbi pa so najbolj aktivni otroci (50 %), vzgojitelji/učitelji (40%), starši pa samo 10%.

Učitelji in vzgojitelji so poročali o naslednjih težavah pri projektnem delu: nanašale na premalo časa (15,2%), organizacijske težave, materiali, vodstvo šole; le 7 % navaja težave s starši (nesodelovanje).

Vzgojitelji /učitelji naj bi največ pridobili na področju poznavanja in namestitve OVS, 59% meni, da bodo starši bolj dosledni pri uporabi OVS, 40 %, da se bodo starši tudi sami bolj pogosto pripenjali. 60 % jih meni, da bodo otroci bolj pogosto uporabljali OVS, ter 50 %, da bodo opozarjali tudi svoje starše glede varnostnih pasov.

Organizacijska in strokovna podpora je bila ocenjena kot dobra (3,5 povprečna ocena na lestvici od 1-5), 9,6 % jih je pogrešalo dodaten strokoven material, 4,5 % pogrešalo potrditev (povratno informacijo), sodelovanje z občinskim SPV. 21,7 % jih je posebej pohvalilo strokovnost, 9,5 % pa razpoložljivo pomoč.