Pripnite se in doŽIVITE!

Pripnite se in doŽIVITE!2017-10-24T12:13:22+00:00
V okviru izvajanja Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013-2022 poteka od 9. do 15. marca 2015 ter 7. do 20.9.2015 nacionalna preventivna akcija VARNOSTNI PAS.

Osnovni namen preventivne akcije s sloganom PRIPNITE SE in doŽIVITE! je spodbujati uporabo varnostnih pasov pri vseh potnikih na vseh vožnjah in v vseh vozilih, izboljšati pravilno pripetost in uporabo varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev ter zmanjšati posledice, mrtve in hudo poškodovane, v prometnih nesrečah zaradi neuporabe varnostnega pasu.

Cilji nacionalne preventivne akcije Varnostni pas so:

  1. povečanje stopnje uporabe varnostnih pasov v osebnih avtomobilih, tovornih vozilih in avtobusih
  2. zmanjšanje števila mrtvih in hudo telesno poškodovanih zaradi neuporabe varnostnih pasov

Med ukrepi, ki smo jih na nacionalni ravni pripravili v sodelovanju z različnimi državnimi ustanovami in organi na lokalni ravni, ter nevladnimi organizacijami, bomo v času akcije

  • nadgradili aktivnosti v projektu Pasavček s spodbujanjem pripetost vseh potnikov v avtomobilih s pomočjo otrok (vsakodnevno spremljanje pripetosti Red je vedno pas pripet!)
  • v okviru Izpitnih centrov informirali in osveščali mlade kandidate za voznike o uporabi varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev
  • izvedli usposabljanje učiteljev vožnje v sodelovanju z IC Celje
  • izvedli nekaj preventivnih dogodkov za spodbujanje uporabe varnostnih pasov
  • Policija in občinska redarstva bodo v času akcije poostreno nadzirala uporabo varnostnih pasov pri vseh potnikih, tudi v okolici šol, vrtcev, nakupovalnih središč
  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zavodom za šolstvo bo na vse osnovne, srednje šole ter vrtce posredovalo dopis glede nujnosti dosledne uporabe varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev
  • ter druge aktivnosti, ki jih najdete v priloženem akcijskem načrtu

Akcijski načrt VARNOSTNI PAS (.pdf)