Ulice otrokom

Ulice otrokom2017-10-24T12:08:35+00:00
V času tedna mobilnosti se v slovenskih mestih izvaja tudi akcija Ulice otrokom, v sklopu katere se za en dan zaprejo ulice v okolici šol in vrtcev po Sloveniji, kjer bi lahko potekala otroška igra. Ne gre za glavne ceste v naselju, ampak takšne ulice, ki bi jih lahko z dolgoročnejšimi ukrepi preuredili v območja umirjenega prometa, kjer je hitrost vozil omejena na 5 km/h in imajo šibkejši udeleženci (otroci, pešci, starejši) prednost.

V urbanih središčih je površin, ki bi bile namenjene tudi za igro otrok, bistveno premalo. S prireditvami v občinah opozarjajo na probleme, ki jih imajo v sodobnem cestnem prometu otroci, saj zlasti v mestih in naseljih ni dovolj površin, na katerih bi se otroci lahko varno igrali, ni dovolj varnih šolskih poti, kolesarskih stez in drugih površin. S tem simbolnim dejanjem, da ulice vsaj za en dan v letu vrnemo otrokom, lahko opozorimo tudi na druge razsežnosti pretirane uporabe motornih vozil v urbanih okoljih.