Prijava ne eNovice

Teden prometne varnosti

Deklaracija-logo2

TEDEN OTROKA = TEDEN PROMETNE VARNOSTI

Na Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu že od leta 1990 ob mednarodnem tednu otroka v začetku oktobra spodbujamo različne aktivnosti s področja prometne varnosti. Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in šole tako organizirajo:
Šolske ure, namenjene prometni varnosti – v okviru teh šolskih ur učenci izdelajo šolske prometne kotičke, ki seznanjajo vse učence s prometnimi dejavnostmi v šoli in prikazujejo šolski prometni okoliš in nevarnosti v njem. Učenci narišejo risbe in pišejo spise o prometu ter izdelajo gesla in transparente za manifestativni del akcije. Lahko pa se ukvarjajo tudi z drugimi aktivnostmi vezanimi na promet in prometno varnost.
Prireditve – učenci v okolici šol opozorijo vse udeležence v prometu in pristojne službe na svojo varnost. Učenci lahko poslikajo primeren del prometne površine (del ceste, pločnik ali pot v parku) z risbami in slogani na temo prometne varnosti, organizirajo prireditve, na katerih opozarjajo na prometno-varnostno problematiko v svojem okolju.
Obiski pri županih – učenci na obiskih pri predstavnikih občine opozorijo na neurejene dele šolskih poti, pripravijo pregled opravljenih nalog in postavljenih zahtev in predstavijo svoje predloge. Na takšen način izvajajo določen pritisk na odgovorne v občini za urejanje prometno-varnostne situacije v njihovem kraju.

TRETJI SVETOVNI TEDEN PROMETNE VARNOSTI OTROK, 6. MAJ 2015

Skladno z Resolucijo Združenih narodov »Izboljšanje prometne varnosti« z dne 10. aprila 2014 sta Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Organizacija združenih narodov (OZN) razglasili Tretji svetovni teden prometne varnosti, ki je potekal od 4. do 10. maja 2015 po vsem svetu v organizaciji nacionalnih vlad, organizacij, fundacij itd. na področju prometne varnosti.
Tretji svetovni teden prometne varnosti je posvečen prometni varnosti otrok s sloganom »#Ohranimo otroška življenja 2015« (»SaveKidsLives2015«). V okviru Svetovnega tedna prometne varnosti je pripravljena tudi posebna kampanja in podpisna deklaracija, ki se ji bodo pridružile ustanove z namenom zavzemanja za prometno varnost otrok po vsem svetu.

V Sloveniji smo na Javni agenciji RS za varnost prometa pripravili poseben preventivni dogodek 6. maja 2015 na Kongresnem trgu v Ljubljani med 10.00 in 13.00 uro. Ob tem dogodku smo hkrati obeležili tudi 10-letnico izvajanja izredno uspešnega projekta Pasavček, s katerim smo v preteklih letih pomembno izboljšali varnost otrok med vožnjo. Poleg praktičnih vsebinskih preventivnih delavnic povezanih s področjem prometne varnosti otrok in varne vožnje otrok (svetovanje glede uporabe otroških varnostnih sedežev, hitrost in alkohol kot glavna dejavnika tveganja, varno kolesarjenje in uporaba kolesarske čelade), so otroci sodelovali tudi v okviru atraktivnega animacijskega programa za otroke (Čarovnik Grega, ustvarjalne delavnice itd.). V okviru dogodka se je udeležilo preko 600 otrok iz vrtcev in osnovnih šol.

Otroška deklaracija #OhranimoŽivljenjeOtrok 2015 (.pdf)
Več informacij v novicah