Prvi koraki
Že več let izdajamo knjižico namenjeno staršem prvošolčkov. V zadnji izdaji smo jo prenovili in dodali vprašalnik za starše in zgodbico za otroke. V pomoč staršem pri prometni vzgoji otrok vsebuje nekaj osnovnih pravil za pešce (hoja ob cesti, hoja po pločniku, prečkanje ceste na prehodu za pešce, na semaforju), kolesarje, rolerje, vožnjo otrok v avtomobilu in v javnem prometu ter načine učenja otrok obvladovanja varnega vedenja v prometu.

Knjižico brezplačno prejmejo starši prvošolcev na uvodnem roditeljskem sestanku v šoli ob začetku šolskega leta. Knjižico lahko dobite tudi preko občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Starši morajo po Zakonu o varnosti cestnega prometa zagotoviti spremstvo otroka na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole. Otrok sme samostojno sodelovati v prometu šele, ko se starši ali drugi skrbniki prepričajo, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu ter so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah.

Iz uvodnika
“Vsak dan je enkraten, neponovljiv in pomemben v življenju vašega otroka.”