Evropski teden mobilnosti

///Evropski teden mobilnosti
Evropski teden mobilnosti2017-10-26T12:43:41+00:00

potuj_raznoliko

Vedno večja uporaba osebnih avtomobilov v mestih predstavlja vedno večji problem, saj je zlasti v mestih zaradi tega kakovost zraka slaba, onesnaženost (npr. PM10 delci) pa dokazano slabo vpliva na zdravje ljudi. S tem je tudi kakovost življenja nižja.

Zato se v mestih in drugod spodbujajo drugačne oblike prevozov, ki so bolj prijazne do okolja,  podpirajo se zamisli o povečanju zelenih površin, pločnikov in kolesarskih stez, da bi tako poživili sosesko, prispevali k boljši kakovosti zraka in zmanjšali zvočno onesnaženost v mestu.

Promocija in organizacija evropskega tedna mobilnosti poteka ravno s ciljem vzpodbujanja spremembe naših navad, načinov razmišljanja in prometnih praks v bolj trajnostno naravnane in človeku prijazne pristope.

Teden mobilnosti izhaja iz veliko dobrih izkušenj, ki so jih evropska mesta pridobila z organizacijo dveh dobro sprejetih dogodkov z imenom »V mestu brez avtomobila!«. Z leti je dan brez avtomobila prerasel v Evropski teden mobilnosti. Skozi leta sta se smiselno združila tudi ETM in kampanja Potuj raznoliko (Do the Right Mix), preko platforme MOBILITYACTIONS pa so  tekom celega leta vabljene tudi vse druge organizacije, kot so šole, javna in zasebna podjetja, društva in vse druge nevladne organizacije oziroma združenja k prijavi svojih aktivnosti. Tako nastaja velika skupnost, ki si med seboj lahko izmenjujejo izkušnje, ideje in nasvete.

Javna agencija RS za varnost prometa se že od samega začetka pridružuje aktivnostim Evropskega tedna mobilnosti, ki jih koordinira Ministrstvo za infrastrukturo. V okviru naših aktivnosti se osredotočamo bolj na varno kolesarjenje, kot obliko alternativnega prevoza ki je tudi ekološko in zdravstveno priporočljiva in trajnostna, hkrati pa ne smemo pozabiti na zagotavljanje varnost pri vožnji kolesa. Vloga AVP je na osveščanju, usposabljanju, promociji glede varnega kolesarjenja, uporabe zaščitne čelade ter spodbujanja urejanja površin za kolesarje. Kolo je eno najbolj priljubljenih prevoznih sredstev, ki otrokom predstavlja tudi igralo, odrasli pa ga čedalje pogosteje uporabljajo ne le za prevoz, temveč tudi za rekreacijo. Vendar pa moramo pri kolesarjenju dobro poskrbeti za svojo varnost, saj so kolesarji poleg pešcev najbolj ogrožena in izpostavljena skupina prometnih udeležencev.

Tako v okviru aktivnosti, ki jih pripravlja Javna agencija RS za varnost prometa, organiziramo okrogle mize, v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi izvajamo aktivnosti na dogodkih, ki spodbujajo uporabo koles in javnega prevoza za vsakodnevni prevoz na delovno mesto ali šolo, prav tako pa tudi razvoj kolesarske infrastrukture v urbanih okoljih. Udeleženci se lahko poučijo o nujnosti uporabe zaščitne čelade in pravilni namestitvi, preizkusijo pa se lahko tudi na spretnostnem poligoni in preverili svoje znanje.

Prav tako na AVP zaposlene spodbujamo k uporabi koles, skupaj jih imamo tako že sedem, ki jih  uporabljajo tako za odhod na službene sestanke v okviru mestnih vožnje ter tudi za nujne opravke. V času tedna mobilnosti pa zaposlene še posebej spodbujamo, da se aktivno ali z javnim prevozom odpravijo na pot, ter tako prispevajo k varno mobilnosti.

V okviru osnovnih šol učitelje obveščamo o izvajanju usposabljanja za vožnjo kolesa, kot obveznega programa, ter nadgradnje v obliki sodelovanja na tekmovanjih Kaj veš o prometu. Vsako leto pomagamo ali organiziramo šolska, občinska in kot najvišje tudi državno tekmovanje Kaj veš o prometu, ki se ga udeležijo le najboljši. V okviru tekmovanj praviloma sodeluje preko 1.800 učencev na občinski in šolski ravni iz skupno cca 130 osnovnih šol, izvedeno je bilo 40 regijskih tekmovanj, državnega tekmovanja pa praviloma udeleži preko 50 najboljših tekmovalcev.

Z uspešno uvedbo novega spletnega portala Kolesar v okviru slovenskega izobraževalnega omrežja, preko katerega potekajo teoretična usposabljanja za vožnjo kolesa po osnovnih šolah, nadaljujemo z usposabljanji učiteljev, z navodili za ustrezno izvedbo ter zagotavljanjem gradiv za preglede koles in promocijo zaščitne čelade pri otrocih. Prav tako na AVP zagotavljamo manjše število spretnostnih kolesarskih poligonov, ki si jih lahko šole in občinski sveti za preventivo izposodijo za izvajanje svojih aktivnosti in usposabljanje otrok in starejših.

Zakaj trajnostna mobilnost?

Raziskave namreč jasno kažejo, da imajo mesta, ki se zavzemajo za trajnostno mobilnost, opazno ekonomsko prednost. Vrednost nepremičnin v mestih z dobro kolesarsko infrastrukturo in učinkovitim javnim prevozom je, denimo, višja. Otroci, ki gredo v šolo peš ali s kolesom, dosegajo boljše rezultate. Zaposleni pešci in kolesarji v povprečju delajo učinkoviteje od voznikov avtomobilov, manjkrat obiščejo zdravnika in manj časa preživijo na bolniški. Vse to ima pozitiven vpliv na ekonomski položaj lokalne skupnosti, k čemur lahko prispeva prav vsak izmed nas.

Več o ETM in ostalih lokalnih programih si lahko preberete na http://www.tedenmobilnosti.si/2015/
Kolesarski spretnostni poligon
Kontakti na IC za izposojo spretnostnega poligona
Preventivne video vsebine