24.10.2014
V okviru Posveta predstavnikov občinskih SPV je potekala tudi slavnostna podelitev najvišjih priznanj Svečana listina AVP, ki se letno podeljuje najzaslužnejšim posameznikom in organizacijam za izreden prispevek za večjo varnost v prometu ter prometno-preventivno delovanje in posameznikom za življenjsko delo na področju preventive v cestnem prometu.

Priznanja Svečana listina AVP za leto 2013 prejme 18 posameznikov in organizacij, ki so s svojim delom in prizadevnostjo pomembno prispevali k večji prometni varnosti v Sloveniji. Vsem prejemnikom iskreno čestitamo!

PRIZNANJE SVEČANA LISTINA ZA LETO 2013
  PREJEMNIK Predlagatelj
1 ZŠAM POLJČANE SPV Občina Poljčane
2 SLAVKA WEISSEISEN SPV Občina Šenčur
3 JANJA BUKOVEC SPV MO Maribor
4 ZŠAM CERTUS MARIBOR MO Maribor
5 ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV PTUJ SPV MO Ptuj
6 IVAN PETRIŠIČ SPV Občina Krško
7 FRANČIŠEK GRABLJEVEC SPV Občina Ivančna Gorica
8 JOŽE GUZAJ SPV Občina Hrastnik
9 MARIJA ROBIČ SPV Občina Dobje
10 ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV GORNJA RADGONA ZZŠAM Slovenije
11 KARL SEME Urad za komunalne dejavnosti, MO Velenje
12 ALBIN OJSTERŠEK SPV CP MO CELJE
13 TOMAŽ KERMAVNER SPV OBČINA BREZOVICA
14 ZŠAM CERKNO OŠ CERKNO
15 POLICIJSKA POSTAJA RADLJE OB DRAVI SPV OBČINA VUZENICA
16 ZŠAM RADEČE SPV OBČINA RADEČE
17 MARIJAN DOLENEC ZŠAM ŽIRI
18 POLICIJSKA POSTAJA ŠKOFJA LOKA SPV OBČINA ŠKOFJA LOKA

 
Priznanja Svečana listina AVP se podeljujejo na podlagi javnega poziva, o priznanjih odloča Svet AVP na predlog komisije za priznanja skladno s Pravilnikom o priznanjih AVP. Priznanja Svečana listina AVP sta podelila g. Jure Prestor, predsednik Sveta AVP, ter mag. Igor Velov, v.d. direktorja AVP pred polno dvorano predstavnikov občinskih SPV ter drugih gostov.