6.000 odsevnikov bo jeseni Agencija za varnost prometa razdelila za večjo varnost pešcev
Pešec, bodi viden, bodi previden!
(Ljubljana, 3. oktober 2022) Ob začetku Tedna otroka® in novega študijskega leta se je začela druga letošnja nacionalna preventivna akcija za večjo varnost pešcev »Bodi viden – bodi previden«, ki bo trajala do nedelje, 16. oktobra 2022. Akcijo izvajata Agencija za varnost prometa in Policija, ki sta danes v Minicityju v Ljubljani pripravili novinarsko konferenco ter interaktivno izobraževanje 160 osnovnošolcev v motorično-didaktični igralnici za učenje otrok o varnosti v prometu, s posebnim poudarkom na varnosti pešcev. Agencija in Policija opozarjata, da so pešci najpogostejši, pa tudi najbolj izpostavljeni udeleženci v prometu. Letos je do 29. septembra umrlo 9 pešcev, sedem v prometnih nesrečah z osebnim avtomobilom, eden v prometni nesreči z motornim kolesom in eden v prometni nesreči s tovornim vozilom. Trije od devetih pešcev so smrtno prometno nesrečo povzročili sami. Agencija bo v času akcije okrepila preventivne aktivnosti in po Sloveniji razdelila preko 6.000 odsevnikov. Vozilo, ki vozi s hitrostjo 40 km/h, pešca, ki je v temnih oblačilih in ni osvetljen, opazi na razdalji do 26 metrov, v svetlih oblačilih do 38 metrov, pri aktivni uporabi odsevnih teles pa je viden tudi do 136 metrov. V Ljubljani je pet mestnih avtobusov Agencija že opremila s sporočili Bodi viden, bodi previden, ki bodo na različnih linijah vozili do 31. 12. 2022. Izstopajoča sporočila na zadnjih straneh avtobusa so namenjena prvenstveno voznikom in njihovim sopotnikom, pa tudi ostalim udeležencem v prometu ter čakajočim na avtobusnih postajah. Za spodbujanje varne mobilnosti otrok je Agencija pripravila gradivo z naslovom Učenec pešec, ki je namenjeno učiteljem in učencem prvega triletja. Preko predstavljenih vsebin in zasnovanih nalog se otroci učijo o varnem ravnanju v vlogi pešcev ter ponovijo že osvojena pravila. Učiteljem bo olajšalo pedagoško delo in prispevalo k večji varni mobilnosti otrok. Na različnih šolah po Sloveniji bo Agencija v sodelovanju z Minicityjem pripravila spletne delavnice Bodi (pre)viden. V akciji bo z aktivnostmi sodelovalo tudi 70 občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Z leve: direktor Hribar, dr. Markl, mag. Kapun

V didaktičnih igralnicah so otroci spoznavali pomen odsevnikov

V času do sredine oktobra bo potekal tudi okrepljen nadzor s strani Policije. Policisti bodo preverjali spoštovanje predpisov pri pešcih (uporaba odsevnih teles, varno prečkanje vozišč, pravilna stran hoje) in voznikih motornih vozil. Pri slednjih bodo pozorni zlasti na kršitve, kot je izsiljevanje prednosti pešcem na zaznamovanih prehodih za pešce in hitrost vožnje. Krajše poostrene nadzore bodo policijske uprave izvajale predvsem v bližini prehodov za pešce in na drugih lokacijah s povečano problematiko varnosti pešcev. Policisti bodo sodelovali tudi pri izvajanju preventivnih aktivnosti, ki so namenjene  ozaveščanju  pešcev, da morajo že sami čim bolje poskrbeti za svojo varnost v prometu (z nošenjem svetlih oblačil, kresničk in odsevnikov, odsevnih brezrokavnikov ipd.).

Z akcijo želita Agencija in Policija voznike motornih vozil, koles, e-koles in e-skirojev opozoriti, naj bodo med vožnjo izjemno pozorni na pešce. Še posebej naj bodo previdni v območju prehodov za pešce in tudi na območjih, kjer je pričakovati prisotnost pešcev. Pešce želijo spomniti, da morajo – prav tako kot ostali udeleženci v prometu – spoštovati cestnoprometna pravila. Uporabljati morajo prometne površine, namenjene hoji pešcev, in ponoči obvezno nositi odsevna telesa za večjo vidnost ali svetilko, ki oddaja belo svetlobo. Agencija opozarja še na odvračanje peščeve pozornosti od dogajanja v prometu zaradi uporabe mobilnih telefonov, slušalk, pregledovanja družbenih omrežij, kar ne zmanjšuje le pravočasnosti in ustreznosti reakcij voznikov ampak tudi pešcev – njihova pozornost je zmanjšana celo do 60 %.

Jože Hribar, univ. dipl. inž. str., direktor Agencije za varnost prometa, je izpostavil: »Večletne analize kažejo, da znaša delež pešcev, ki so sami povzročitelji smrtne prometne nesreče 30 %, v kar 70 % pa so povzročitelji drugi udeleženci, največkrat vozniki osebnih avtomobilov. V času od leta 2016 do 23. septembra 2022 je 49 pešcev umrlo v temnem delu dneva. Niti eden izmed njih v času smrtne prometne nesreče ni nosil odsevnika, niti na oblačilih ni imel odsevne površine. Zato tudi tokrat spodbujamo rabo odsevnikov, po Sloveniji jih bomo razdelili preko 6.000, saj aktivna raba odsevnih teles pešcu v temi in mraku lahko reši življenje. V Ljubljani smo pet mestnih avtobusov opremili s sporočili Bodi viden, bodi previden, ki bodo na različnih linijah vozili do konca tega leta. Danes se začenja tudi teden otroka in novo študijsko leto, v prometu bo še več udeležencev, zato vse pozivamo k previdnosti.«

Direktor Jože Hribar

Dr. Mateja Markl, vodja Sektorja za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, je na dogodku poudarila: »Pešci predstavljajo osnovno obliko premikanja in udeležbe v prometu in prav vsi smo tudi pešci. Kot ranljivejši udeleženci so pešci najbolj ogroženi prav v naseljih, glavni vzroki prometnih nesreč pa so neprilagojena hitrost, premiki z vozilom, izsiljevanje prednosti ter tudi nepravilnosti pešcev. Zato je izredno pomembno, da vozniki pešcem namenijo pozornost ter znižajo hitrost vožnje, pred prehodi pa pešcem odstopijo prednost. Pešci pa naj upoštevajo priporočilo Bodi viden, bodi previden

Dr. Mateja Markl

Mag. Ivan Kapun, vodja Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi, je dejal: »V času izvajanja aktivnosti za večjo varnost pešcev v cestnem prometu bodo policisti  ob  rednem  delu  pozorni na kršitve cestnoprometnih predpisov pešcev. Posebej bomo pozorni na nepravilno prečkanje pešcev, nošenje odsevnih teles in oblačil v pogojih zmanjšane vidljivosti. Poleg tega bomo kontrolirali spoštovanje cestnoprometnih predpisov, ki so neposredno povezani z varnostjo pešcev, s strani ostalih udeležencev v prometu. Aktivnosti bodo usmerjene v umirjanje hitrosti voznikov motornih vozil na  območjih, kjer se pešci najpogosteje zadržujejo.«

Mag. Ivan Kapun

Za lastno varnost naj vsak pešec upošteva naslednje:

Uporabljajte prometne površine, namenjene hoji pešcev (pločniki, hodniki, prehodi, podhodi, nadhodi). Če ni zagotovljene površine za pešce, hodite ob levem robu vozišča v smeri hoje.

Med hojo ne uporabljajte mobilnega telefona, saj po podatkih tujih raziskav le-ta pravočasnost in ustreznost reakcij pešca zmanjša do 60 %.

Vedno se prepričajte o varnem prečkanju ceste. Preden stopite na vozišče, je obvezen pogled levo, desno, levo.

Obvezna uporaba prehodov za pešce. Na semaforiziranih prehodih počakajte na zeleno luč za pešce (predhodno pogled levo, desno, levo), na nesemaforiziranih prehodih pa posebno pozornost namenite bližajočim se vozilom – počakajte, da se ta dejansko ustavijo iz obeh smeri (vzpostavitev očesnega kontakta z voznikom, dvig roke).

Vidnost je varnost! Ponoči, v mraku, ali ob zmanjšani vidljivosti morate nositi odsevnik na vidnem mestu, na strani, ki je obrnjena proti vozišču. Za večjo vidnost in varnost poskrbite z uporabo svetlih in odsevnih oblačil ter odsevnih teles (odsevni trakovi, kresničke, odsevne površine na oblačilih ali obutvi, uporaba svetilke). Kresničko obesimo za pas ali žep, da prosto niha ob telesu, saj jo le tako lahko obsvetijo avtomobilski žarometi. Podatki opazovanja pešcev, ki ga je Agencija za varnost prometa izvedla leta 2017, so pokazali, da je delež uporabe različnih odsevnikov izredno nizek – kar 93 % pešcev ni uporabljalo nobenega odsevnika. Le 1,2 % pešcev je imelo kresničko ali odsevni trak in 4,2% drugo odsevno površino.

Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje, poleg odsevnika, okoli vratu nositi tudi rumeno rutico. Odrasli, ki ob cesti spremljajo otroke, naj jih držijo za roko na zunanji strani, proč od ceste. Za namene spodbujanja varne mobilnosti otrok je Agencija pripravila učno gradivo z naslovom Učenec pešec.

Na avtocesti se ne smete zadrževati izven vozila ob cestišču, saj je to izredno nevarno. V primeru izrednega dogodka poskrbite za svojo varnost: vozilo ustavite na odstavnem pasu z vsemi delujočimi utripalkami, oblecite odsevni telovnik, zavarujte mesto dogodka z varnostnim trikotnikom in se čimprej umaknite na varno, za zaščitno ograjo ter pokličite pomoč.

Pet mestnih avtobusov po Ljubljani spodbuja k aktivni rabi odsevnih teles

Stanje varnosti pešcev v letošnjem letu

Spodnja tabela prikazuje stanje varnosti pešcev letos do 29. septembra in v primerljivem obdobju lani. Umrlo je 9 pešcev, oziroma 3 manj kot v enakem obdobju 2021, 64 je bilo hudo poškodovanih (7 % več) in 1 % več lažje poškodovanih. 6 od 8 pešcev ni bilo povzročiteljev prometne nesreče, v kateri so izgubili življenje. Od 8 umrlih je bilo 6 žensk, 6 od 8 pešcev je umrlo v naselju. Okoliščine za smrtne prometne nesreče so bile: pravilno prečkanje ceste (2 umrla), nepravilno prečkanje ceste (1 umrli), prečkanje izven naselja (1 umrli), trčenje ob cestišču (1 umrli), trčenje na parkirišču (2 umrla), trčenje na avtocesti (2 umrla).

LETO Št. prometnih nesreč Št. prometnih nesreč s telesno poškodbo Poškodbe Delež umrlih pešcev
Smrt Huda tel. poškodba Lažja tel. poškodba
1.1.2021 – 29.9.2021 367 331 12 65 272 12,8 %
1.1.2022 – 29.9.2022 370 335 9 65 272 12,6 %
primerjava 21/22 1 % 1 % -25 % 0 % 0 %

Stanje varnosti pešcev v obdobju 2017-2021

V spodnji tabeli so prikazani podatki o prometnih nesrečah z udeležbo pešcev v letih 2017- 2021. V tem obdobju je na slovenskih cestah umrlo 60 pešcev.

LETO Št. prometnih nesreč Št. prometnih nesreč s telesno poškodbo Poškodbe Skupaj poškodbe (H+L) delež umrlih pešcev
Smrt Huda tel. poškodba Lažja tel. poškodba
2017 633 603 10 126 475 601 9,6%
2018 597 566 13 115 444 559 14,3%
2019 647 611 15 102 510 612 14,7%
2020 439 407 7 82 320 402 6,9%
2021 548 512 15 93 416 509 13,2%
primerjava 21/17 -13% -15% 50% -26% -12% -15%
primerjava 21/20 25% 26% 114% 13% 30% 27%

Enajst pešcev je lani umrlo v trčenju z osebnim avtomobilom, štirje pa v trčenju s tovornim vozilom. Spodnja tabela prikazuje podatke o udeležencih v smrtnih prometnih nesrečah pešcev med letoma 2017 in 2021.

Pešec umrl v trčenju z: 2017 2018 2019 2020 2021 Skupaj Delež 2017 – 2021
osebnim avtomobilom 5 7 13 6 11 42 70%
tovornim vozilom 3 5 2 0 4 14 23%
avtobusom 0 1 0 0 0 1 2%
motornim kolesom 1 0 0 0 0 1 2%
Ostalo 1 0 0 1 0 2 3%

 

 

Spodnja tabela prikazuje povzročitelje – pešce, v prometni nesreči, kjer je pešec umrl. V petletnem obdobju (2017-2021) znaša delež pešcev, ki so sami povzročitelji smrtne prometne nesreče 30 %, v 70 % pa so povzročitelji drugi udeleženci.

Glavni trije vzroki za nastanek smrtne prometne nesreče pešcev v zadnjih petih letih so bili:

neprilagojena vožnja voznikov, zaradi katere je življenje izgubilo 17 pešcev,

nepravilnosti pešca, zaradi katerih je življenje izgubilo 16 pešcev in

premik z vozilom, zaradi česar je življenje izgubilo 8 pešcev.

LETO Povzročitelj Umrli Huda tel. poškodba Delež umrlih Delež hudo tel. poškodovanih
2017 DA 1 24 10% 19%
NE 9 102 90% 81%
2018 DA 1 18 8% 16%
NE 12 97 92% 84%
2019 DA 7 19 47% 19%
NE 8 83 53% 81%
2020 DA 3 25 43% 30%
NE 4 57 57% 70%
2021 DA 6 16 40% 17%
NE 9 77 60% 83%
SKUPAJ DA 18 102 30% 20%
NE 42 416 70% 80%

 

Aktivna raba odsevnih teles v temi in mraku lahko reši življenje

Prihajajo meseci, ki so za varnost pešcev najbolj tvegani – jeseni in pozimi se zgodi največ nesreč z udeležbo pešcev. Padavine vseh vrst, krajši dnevi, megla, slabša vidljivost za pešce predstavljajo več nevarnosti. Ponoči, v mraku, ali ob zmanjšani vidljivosti mora pešec nositi odsevnik na vidnem mestu, na strani, ki je obrnjena proti vozišču. Za večjo vidnost in varnost naj poskrbi z uporabo svetlih in odsevnih oblačil ter odsevnih teles (odsevni trakovi, kresničke, odsevne površine na oblačilih ali obutvi, uporaba svetilke). Od leta 2016 do konca septembra 2022 je 50 pešcev umrlo v temnem delu dneva. Niti eden izmed njih v času smrtne prometne nesreče na sebi ni imel niti odsevne površine niti odsevnika (trak, kresnička…), enako tudi v letu 2022.

Spodnja tabela prikazuje podatke za obdobje 2016-2021.

Del dneva 2016 2017 2018 2019 2020 2021
temni del 14 7 6 11 3 6
svetli del 8 3 7 4 4 9
Skupaj 22 10 13 15 7 15

Od 60 umrlih pešcev v obdobju 2017-2021 jih je 30 umrlo v naselju, 30 pa izven naselja. Hudo telesno poškodovanih je bilo v naselju kar 447, izven naselja pa 71.

Iz spodnje tabele izhaja, da so za pešce najbolj kritični meseci pozno jeseni, pozimi in zgodaj spomladi.

Mesec Število umrlih pešcev po mesecih
2017 2018 2019 2020 2021 SKUPAJ
januar 0 0 1 0