(Ljubljana, 14. januar 2021) Z jutrišnjim dnem bodo za voznike vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, na avtocesti A1 pričele veljati nekatere omejitve.

S petkom, 15. januarjem 2021 se bo začela uporabljati dnevna prepoved prehitevanja za tovorna vozila na avtocesti A1 med Koprom in Šentiljem, ki bo določena s prometnim znakom 2230 “Prepovedano prehitevanje za tovorna vozila” z dopolnilnima tablama, ki sta sestavni del prometnega znaka. Prepoved bo veljala za voznike vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton in sicer med 6.00 in 18.00 uro. Še vedno pa bodo v navedenem časovnem obdobju vozniki tovornih vozil lahko prehitevali na odsekih, kjer so trije prometni pasovi, torej tudi pas za počasna vozila.

Takšna omejitev je že doslej veljala na posameznih odsekih avtocest A1 in A2, ponekod v jutranjih in popoldanskih konicah. Odseki, kjer je v prometnih konicah prehitevanje že zdaj prepovedano, so označeni s prometno signalizacijo, nadzor nad kršitvami pa izvaja policija.

Voznike tovornih vozil Agencija za varnost prometa poziva k spoštovanju postavljene prometne signalizacije. Ob tem želi agencija znova spomniti, da je pri tovornih vozilih še posebej pomembna ustrezna varnostna razdalja, saj je zavorna pot pri njih še daljša. V zimskih mesecih morajo ta dejavnik tveganja vozniki zaradi mokrega, spolzkega, zasneženega ali poledenelega cestišča, še posebej dosledno spoštovati.

S pravilno in odgovorno vožnjo do večje pretočnosti in varnosti na avtocestah

Ob tem Agencija za varnost prometa znova opozarja na pravilo »Vozi desno, prehitevaj levo!«, ki pomeni, da je prehitevalni, oziroma levi prometni pas namenjen prehitevanju, vozni oziroma desni prometni pas pa vožnji.

Vožnja po levem prometnem pasu, ko voznik ne prehiteva nobenega vozila, je prepovedana!

Z vožnjo po avtocesti lahko prihranimo veliko časa. Toda z načinom vožnje vsak voznik vpliva na pretočnost in varnost prometa na avtocesti. Ta bo bolj tekoč in predvsem bolj varen predvsem s pravilno izvedenimi manevri prehitevanja in vračanja na desni prometni pas. Agencija za varnost prometa poziva voznike, naj se na avtocestah držijo pravila »Vozi desno, prehitevaj levo!«, saj pri vožnji na avtocesti ne velja prosta izbira prometnih pasov. Pravilna vožnja po avtocesti pomeni, da je prehitevalni, oziroma levi prometni pas namenjen prehitevanju, vozni oziroma desni prometni pas pa vožnji.

Prehitevanje po desnem prometnem pasu je prepovedano!

Pred prehitevanjem vozila se mora voznik prepričati, da to lahko stori varno, nato pa vozilo prehiti brez oklevanja. Po končanem prehitevanju se mora čim prej vrniti na desni prometni pas. Vztrajanje na levem, prehitevalnem pasu, ko bi se voznik moral umakniti nazaj na desnega voznega, je značilno v jutranjih in popoldanskih prometnih konicah in v času povečanega obsega prometa, ob koncih tedna. Agencija za varnost prometa še izpostavlja, da se v prometnih konicah promet pogosto zgosti na obeh prometnih pasovih. V tem primeru lahko kolona vozil na desnem prometnem pasu vozi hitreje od kolone vozil na levem prometnem pasu. To namreč ne šteje za prehitevanje.

Oglejte si videoposnetek Vozi desno, prehitevaj levo

Prenesite zloženko Vozi desno, prehitevaj levo.

Kaj so fantomski zastoji in kako jih preprečimo?

Do pojava fantomskih zastojev prihaja predvsem v času prometnih konic. Takrat hitrost zaradi povečanega števila vozil bistveno pade. Zato morajo vozniki večkrat celo nepričakovano ustaviti, kmalu za tem pa spet voziti tako, kot da se ni nič zgodilo. Tako lahko v samo pol minute obstane kar 100 vozil. Vzrok za nastanek fantomskih zastojev je ravnanje voznikov. Gre za posledico vožnje na prekratki varnostni razdalji, poznega zmanjševanja hitrosti ob dohitevanju počasnejših vozil in menjave prometnih pasov (prehitevanje), zaradi katere so drugi vozniki prisiljeni zmanjšati hitrost.

Fantomskim zastojem se lahko izognemo z vožnjo na ustrezni varnostni razdalji. To pomeni, da morajo vozniki pravočasno prilagajati hitrost vožnje prometnemu toku in spremljati dogajanje prometa tudi daleč pred seboj. Zelo pomembno je tudi, da čim manj vozijo po levem pasu, menjavo prometnih pasov pa izpeljejo brez vpletanja drugih vozil – torej da se ne vrivajo v kolono. Vozniki s takšno vožnjo ogrožajo vse udeležence v prometu. V skrajnem primeru pride v takšnih okoliščinah tudi do naleta vozil.

Oglejte si videoposnetek Fantomski zastoji

Ob vsakem zastoju ustvarimo reševalni pas!

Agencija za varnost prometa želi vse voznike znova spomniti na pomen ustvarjanja reševalnega pasu. Ta mora biti dovolj širok za varno vožnjo intervencijskih vozil. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na skrajnem levem prometnem pasu, se morajo razvrstiti čimbolj levo, tudi čez robno črto smernega vozišča. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na desnem prometnem pasu, pa se morajo razvrstiti čimbolj desno, tudi čez robno črto smernega vozišča, kar vključuje tudi odstavni pas. Pri reševanju življenj je pomembna vsaka sekunda in pravilno vzpostavljen reševalni pas lahko odloča o preživetju pomoči potrebnega.

Reševalni pas