Medresorska delovna skupina za spremljanje in izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 je, na 7. redni seji, dne 10.12.2014, obravnavala in soglasno potrdila usklajeni predlog Obdobnega načrta za zagotavljanje varnosti cestnega prometa za leti 2015 in 2016.

Na sestanku medresorske delovne skupine je bil sprejet naslednji sklep, da se Vlado RS posebej v gradivu s sklepom opozori na naslednje: »Medresorska delovna skupina opozarja Vlado RS, da zaradi pomanjkanja finančnih sredstev na področju preventive in infrastrukture v cestnem prometu ne bo možno v celoti slediti ciljem Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022. V kolikor se ne bodo zagotovila sredstva za realizacijo Obdobnega načrta za zagotavljanje varnosti cestnega prometa za leti 2015 in 2016 se bo trend zmanjševanja števila umrlih in hudo telesno poškodovanih v prometnih nesrečah obrnil ali celo povečal, s tem pa se bodo povečali tudi družbenoekonomski stroški prometnih nesreč.«

Obdobni načrt.pdf