Prijava ne eNovice

Izberite vrsto prijave na rehabilitacijski program

Izberite vrsto prijave na rehabilitacijski program:

Odstop od udeležbe na delavnici je možno uveljaviti tudi v roku krajšem od treh delovnih dni v naslednjih primerih:

Udeleženec lahko odstopi od udeležbe v primeru težje bolezni, težje poškodbe, zapletov v zvezi z nosečnostjo ali smrti, če je po plačilu kotizacije katera od navedenih okoliščin nastopila na strani udeleženca ali z njim povezane osebe.

Pojem povezane osebe pomeni:
– sorodnike (kupčev zakonec/zunajzakonski partner, otrok, starši, stari starši in bratje ter sestre kupca ali njegovega zunajzakonskega partnerja);
– skrbnike mladoletne osebe.

Iz razloga duševne bolezni ali duševne motnje je odstop od udeležbe mogoč le s potrdilom zdravnika specialista (psihiatra) o nezmožnosti za delo ali s potrdilom delodajalca o odsotnosti z dela zaradi nezmožnosti za delo.

Iz razloga kronične bolezni je odstop od udeležbe na delavnici mogoč le, če ni mogoč zaradi zdravniško potrjenega nepričakovanega poslabšanja udeleženčevega zdravstvenega stanja, pod pogojem, da je bilo njegovo zdravstveno stanje stabilno ob prijavi na delavnico.

Verodostojni listinski dokazi iz prejšnje točke so:

– potrdilo zdravnika oziroma zdravnika specialista, kadar gre za bolezen ali poškodbo, ki se specialistično zdravi,
– dokaz o sorodstveni zvezi, kadar se uveljavlja odstop od pogodbe iz razloga smrti bližnjega,
– potrdilo delodajalca o odsotnosti z dela zaradi nezmožnosti za delo, kadar se uveljavlja odstop od pogodbe iz razloga duševne bolezni ali duševne motnje.

Udeleženec lahko uveljavlja pravico do odjave od udeležbe na delavnici zaradi okoliščin le ob predložitvi ustreznih verodostojnih listinskih dokazov.

Odstopa od udeležbe na delavnici ni mogoče uveljaviti:

– v primeru bolezni ali učinkov poškodbe, operacije ali drugega zdravstvenega posega, ki so obstajali ob prijavi in se niso odpravili do dneva delavnice;
– v primeru, ko se učinki operacije ali drugega zdravstvenega posega, ki je bil načrtovan za čas po prijavi, niso odpravili do dneva delavnice;
– v primeru, da iz verodostojne listine iz prejšnje točke ne bo razvidno, da je okoliščina nastopila v času po prijavi;
– če si je udeleženec okoliščino povzročil sam oziroma je nezmožnost udeležbe na rehabilitacijskem programu posledica zlorabe alkohola in/ali drog, sodelovanja v neredih ali sodelovanja pri nevarnih športih ali drugače nevarnih aktivnostih;
– če je nezmožnost udeležbe na rehabilitacijskem programu posledica aretacije, pripora, zapora, izgona iz države, konfiskacije premoženja.