Pešec, bodi viden, bodi previden!
(Ljubljana, 18. februar 2022) V ponedeljek, 21. februarja 2022 se začne prva letošnja nacionalna preventivna akcija za večjo varnost pešcev »Bodi viden – bodi previden«. Akcijo izvajata Agencija za varnost prometa in Policija. Opozoriti želita na varnost pešcev, ki so med najbolj izpostavljenimi in ogroženimi udeleženci v prometu, s poudarkom na varnosti otrok in starejših. V letu 2021 so policisti pri pešcih ugotovili 3.730 kršitev cestnoprometnih pravil. V 548 prometnih nesrečah z udeležbo pešca je življenje izgubilo 15 pešcev, 11 v trčenju z osebnim vozilom in 4 v trčenju s tovornim vozilom. 9 od 15 pešcev ni bilo povzročiteljev prometne nesreče, v kateri so izgubili življenje. V času akcije bo izvedena analiza presoj varne cestne infrastrukture. Agencija bo okrepila preventivne aktivnosti, na 15 šolah po vsej Sloveniji bo pripravila spletne delavnice Bodi (pre)viden in razdelila več kot 7.000 odsevnikov za potrebe občinskih SPV in šol. V akciji bo s terenskimi aktivnostmi sodelovalo 45 občin, v tem času bo potekal tudi okrepljen nadzor s strani Policije. Policisti bodo preverjali spoštovanje predpisov pri pešcih (uporaba odsevnih teles, varno prečkanje vozišč, pravilna stran hoje) in voznikih motornih vozil. Pri slednjih bodo pozorni zlasti na kršitve, kot je izsiljevanje prednosti pešcem na zaznamovanih prehodih za pešce in hitrost vožnje. Krajše poostrene nadzore bodo tako izvajali predvsem v bližini prehodov za pešce in na drugih lokacijah s povečano problematiko varnosti pešcev. Akcijo bosta Agencija in Policija ponovili oktobra.

Z akcijo želita Agencija in Policija voznike motornih vozil, koles in e-skirojev opozoriti, naj bodo med vožnjo izjemno pozorni na pešce. Še posebej naj bodo previdni v območju prehodov za pešce in tudi na območjih, kjer je pričakovati prisotnost pešcev. Pešce želijo spomniti, da morajo – prav tako kot ostali udeleženci v prometu – spoštovati cestnoprometna pravila. Uporabljati morajo prometne površine, namenjene hoji pešcev, in ponoči obvezno nositi odsevna telesa za večjo vidnost ali svetilko, ki oddaja belo svetlobo.

Agencija opozarja še na odvračanje peščeve pozornosti od dogajanja v prometu zaradi uporabe mobilnih telefonov, slušalk, pregledovanja družbenih omrežij, kar ne zmanjšuje le pravočasnosti in ustreznosti reakcij voznikov ampak tudi pešcev – njihova pozornost je zmanjšana celo do 60 %.

Med pešci lani več smrtnih žrtev

V letu 2021 beležimo več prometnih nesreč z udeležbo pešcev kot v letu 2020 (439) in manj kot leta 2019 (647). Pešci so bili leta 2021 udeleženi v 548 prometnih nesrečah, kar je za četrtino več kot leto poprej. V petletnem obdobju se je število prometnih nesreč z udeležbo pešcev zmanjšalo za 13 %. Umrlo je 15 pešcev (7 v letu 2020, 15 v letu 2019). Delež umrlih pešcev med vsemi umrlimi v prometnih nesrečah znaša 13 %. Skoraj polovica umrlih je bila starejših od 55 let (4 od 55-64 let in 3 starejši od 65 let). Žal pa beležimo tudi smrtno žrtev med najmlajšimi (otrok do 7 let). Lani beležimo 509 hudo telesno poškodovanih pešcev (402 v letu 2020 in 612 v letu 2019) in 416 lažje telesno poškodovanih (320 v letu 2020, 510 v letu 2019).

Zaradi GDPR YouTube potrebuje dovoljenje za prikaz. Več o tem si lahko preberete na strani Politika zasebnosti.
Dovolim prikaz te vsebine

Kar 9 od 15 pešcev ni bilo povzročiteljev smrtne prometne nesreče

V obdobju 2017-2021 je umrlo 7 alkoholiziranih pešcev, ki so bili tudi povzročitelji smrtne prometne nesreče. V obdobju 2017-2021 je zaradi drugih alkoholiziranih povzročiteljev umrlo 6 pešcev. Povprečna stopnja alkoholiziranega povzročitelja (pešca) je bila 1,63 g alkohola/kg krvi.

Spodnja tabela prikazuje vzroke vseh prometnih nesreč z udeležbo pešca v letih 2021 in 2020.

Vzrok 2020 2021
Neupoštevanje pravil o prednosti 150 186
Premiki z vozilom 84 106
Ostalo 74 99
Nepravilnost pešca 66 70
Neprilagojena hitrost 29 50
Nepravilna stran/smer vožnje 32 33
Neustrezna varnostna razdalja 2 2
Nepravilno prehitevanje 2 2
SKUPAJ 439 548
Prometne nesreče – povzročitelj pešec 72 75

Zaradi GDPR YouTube potrebuje dovoljenje za prikaz. Več o tem si lahko preberete na strani Politika zasebnosti.
Dovolim prikaz te vsebine

Enajst pešcev je letos umrlo v trčenju z osebnim avtomobilom, štirje pa v trčenju s tovornim vozilom. Spodnja tabela prikazuje podatke o udeležencih v smrtnih prometnih nesrečah pešcev med letoma 2017 in 2021.

Pešec umrl v trčenju z: 2017 2018 2019 2020 2021
Osebnim avtomobilom 5 7 13 6 11
Tovornim vozilom 3 5 2 0 4
Avtobusom 0 1 0 0 0
Motornim kolesom 1 0 0 0 0
Ostalo 1 0 0 1 0

 

Glavni trije vzroki za nastanek smrtne prometne nesreče pešcev v zadnjih petih letih (2017-2021) so bili:

neprilagojena vožnja voznikov, zaradi katere je življenje izgubilo 17 pešcev,

nepravilnosti pešca, zaradi katerih je življenje izgubilo 16 pešcev in

premik z vozilom, zaradi česar je življenje izgubilo 8 pešcev.

Zaradi GDPR YouTube potrebuje dovoljenje za prikaz. Več o tem si lahko preberete na strani Politika zasebnosti.
Dovolim prikaz te vsebine

Med umrlimi pešci v temnem delu dneva že vrsto let niti enega z aktivno rabo odsevnih teles

Šest pešcev je letos umrlo v temnem delu dneva, devet pa v svetlem delu dneva. Med letoma 2016 in 2021 je 47 pešcev umrlo v temnem delu dneva. Niti eden izmed njih v času smrtne prometne nesreče na sebi ni imel niti odsevne površine niti odsevnika (trak, kresnička…). Spodnja tabela prikazuje podatke za obdobje 2016-2021.

Del dneva 2016 2017 2018 2019 2020 2021
temni del 14 7 6 11 3 6
svetli del 8 3 7 4 4 9
Skupaj 22 10 13 15 7 15

Od 60 umrlih pešcev v obdobju 2017-2021 jih je 30 umrlo v naselju, 30 pa izven naselja. Hudo telesno poškodovanih je bilo v naselju kar 447, izven naselja pa 71.

Trk avtomobila v pešca pri hitrosti 50 km/h je enak padcu z višine 9,8 metra

Na voznike motornih vozil Agencija naslavlja poziv, naj vozijo zmerno, prilagojeno razmeram in cestno-prometnim predpisom (počasneje ob megli, dežju, snegu in slabši vidljivosti), vedno naj bodo pozorni na pešce in jim odstopijo prednost. Posebno pozornost naj namenijo navzočnosti pešcev na in ob vozišču, kjer ni pločnikov. Hitrost vožnje naj zmanjšajo tudi v bližini otroških igrišč, šol in vrtcev, domov za starejše ter pred prehodi za pešce. Vozniki naj upoštevajo, da se na mokri ali spolzki podlagi zavorna pot podaljšuje. Za dobro vidljivost naj poskrbijo s čiščenjem vseh stekel in ogledal na vozilu. Preverijo naj delovanje svetlobne opreme vozila. Mobilnega telefona naj med vožnjo ne uporabljajo, saj na ta način s svojo zmanjšano pozornostjo ogrožajo tudi pešce. Za volan naj vedno sedejo trezni. Tudi na kolesarje in uporabnike e-skirojev Agencija naslavlja poziv k previdni vožnji in pozornosti na pešce, še posebej na mešanih površinah (namenjenih pešcem in kolesarjem, ki so lahko fizično razmejene ali pa ne).

Zaradi GDPR YouTube potrebuje dovoljenje za prikaz. Več o tem si lahko preberete na strani Politika zasebnosti.
Dovolim prikaz te vsebine

Agencija bo v času akcije izvajala več preventivnih aktivnosti, na 15 šolah po vsej Sloveniji bo pripravila spletne delavnice Bodi (pre)viden. Po vsej državi bo razdelila več kot 7.000 odsevnikov, 800 jih je namenila tudi Policiji za aktivno ozaveščanje udeležencev v prometu med poostrenim nadzorom. Agencija bo sporočila za večjo varnost pešcev podprla s široko medijsko kampanjo.