Monthly Archives: april 2013

//april

Sporočilo za javnost – Nova Organiziranost JAVP RS

2013-04-26T13:12:09+00:00 petek, 26. april, 2013|

26. 4. 2013Resolucija o programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 do 2022 in seveda v njej zapisani cilji in naloge so narekovale odziv tudi v organizoranosti J AVP RS. Zato smo za strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje nalog v novem Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, skladno z Uredbo o notranji organizaciji, [...]

Sporočilo za javnost – Notranji in strokovni nadzor v JAVP RS

2013-04-26T11:54:38+00:00 petek, 26. april, 2013|

26. 4. 2013Notranji in strokovni nadzor v JAVP RS in pri od nje “odvisnih” družbah s področja izvajanja tehničnih pregledov, homologacije, šole vožnje, centri varne vožnje,… je obvezen in sestavni del dela JAVP RS. Agencija je v imenu države pristojna za izdajo verodostojnih listin kot so pooblastila, sklepi, odločbe,… in enako za preverjanje znanja kadidatov za [...]

Ponarejene izkaznice prve pomoči

2013-04-26T07:22:14+00:00 petek, 26. april, 2013|

26. 4. 2013V zadnjem času so se ponovno pojavile zlorabe (ponaredki) potrdil Rdečega križa Slovenije o uspešnem opravljenem izpitu prve pomoči kot del vozniškega izpita za voznike motornih vozil, ki so sestavni del dokumentov za pridobitev oziroma izdajo vozniškega dovoljenja.Ponarejene izkaznice prve pomoči.pdf    

Preventivna akcija za večjo varnost kolesarjev KOLESARJI PREVIDNO NAOKROG!

2013-04-24T06:23:26+00:00 sreda, 24. april, 2013|

23. 4. 2013Danes se začne preventivna akcija za večjo varnost kolesarjev s sloganom Kolesarji, previdno naokrog!, ki poteka v treh terminih in sicer od 23. – 28. april 2013, 6. – 30. maj 2013 in od 11. – 16. junij 2013. Glede na pričakovanem trendu povečanja kolesarskega prometa, se tako povečuje tudi izpostavljenost kolesarjev in povečuje [...]

Tehnični pregledi traktorjev na terenu

2013-04-19T08:55:15+00:00 petek, 19. april, 2013|

19. 4. 2013V zadnjem času ugotavljamo, da nekatere pooblaščene organizacije za tehnične preglede vozil, obvestil o urniku dela tehničnih pregledov traktorjev na terenu, Javni agenciji RS za varnost prometa in pristojnemu inšpektoratu, ne pošiljajo pravočasno, najmanj 14 dni pred pričetkom izvajanja tehničnih pregledov traktorjev na terenu, kot je to določeno v 8. členu Pravilnika o tehničnih [...]

Sporočilo za javnost – izvedba javnega natečaja za direktorja AVP

2013-04-19T07:29:50+00:00 petek, 19. april, 2013|

19. 4. 2013Svet agencije se je na svoji tretji seji dne 18.4.2013 seznanil s poročilom komisije o izvedbi javnega natečaja za prosto delovno mesto direktor AVP ter odločitve komisije o izboru najustreznejšega kandidata za direktorja AVP. Svet AVP je soglasno sprejel sklep, da Vladi Republike Slovenije v soglasje k imenovanju za direktorja J AVP RS predlaga [...]

Reševanja ugovorov kandidatov

2013-04-17T12:28:37+00:00 sreda, 17. april, 2013|

17. 4. 2013Glede na različne informacije, ki so se pojavile v zadnjem času, bi vas radi opozorili na določbo 68. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/2010), in sicer petega odstavka omenjenega člena ter njeno dosledno izvajanje.V tem odstavku je določeno, da v kolikor se kandidat po opravljanju vozniškega izpita z oceno ne strinja, [...]

Varnost starejših voznikov

2013-04-16T09:20:45+00:00 torek, 16. april, 2013|

16. 4. 2013Starejšemu posamezniku pomeni imeti avtomobil in ga voziti več kot zgolj možnost, da se pripelje do cilja. Pomeni svobodo izbire, kdaj in kam bo šel, pomeni nadziranje svojega časa, neodvisnost, udobje. Voziti avtomobil je simbol avtonomnosti in vključenosti v mobilno družbo.Z vidika spoštovanja posameznika je potrebno storiti čim več, da vsak ostane voznik, dokler [...]

Prikaži več objav

HVALA

ZA PRIJAVO!