Slovensko / English

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa 
Kotnikova ulica 19a
1000 Ljubljana


Telefon: 01-478-8961
Faks: 01-478-8968
E-pošta:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

AVP na Facebooku
Twitter AVP

hor-line-grad-left

  • kolesar
  • alkohol
  • alkohol
  • motorist
Previous Next

Novice

28. 01. 2015
V skladu s Pravilnikom o priznanjih Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa na področju preventive, vzgoje in varnosti prometa, bo AVP najbolj zaslužnim posameznikom organizacij podelila priznanja v obliki bronastega, srebrnega in zlatega znaka AVP za leto 2014.


V prilogi objavljamo razpis za podelitev priznanj in obrazec Predlog za podelitev priznanja.

Predloge bomo sprejemali do 20.2.2015 do 12.00 ure.

Priznanja AVP 2014_razpis Znak AVP.pdf

Obrazec_predlog za podelitev.doc23. 01. 2015

Ministry of Infrastructure of the Republic of Slovenia and Ministry of Transport of the Republic of Serbia as EUSDR PA1b coordinators will organize the first scientific and expert conference on “Road Safety in the Danube Region – towards Vision Zero in the Danube Region”, in cooperation with the Slovenian Traffic Safety Agency, Automobile Association of Slovenia, Faculty of Civil and Geodetic Engineering (University of Ljubljana) and Faculty of Civil Engineering (University of Maribor). The international conference will be held at 20th and 21st of May 2015 in Ljubljana.

At the two-day conference the government authorities, policy makers, lead experts and international academia will gather to improve road safety in the Danube region. The Danube region includes 14 countries (part of Germany, Austria, Hungary, Czech republic, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania, Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Moldova and Ukraine) and 115 million inhabitants. Present and future road safety relevant challenges, solutions and best practices will be presented and discussed. The main highlights will cover the importance of safe road infrastructure and its improvements, road safety management and human behaviour in traffic.

More about the conference will be published at http://avp-rs.si/ and at http://groupspaces.com/MobilityRail-Road-Air/. Save the date and the frame draft agenda  are already available. You can register here (no registration fee).


Logo 00 general small

Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije in Ministrstvo za promet Republike Srbije kot koordinatorja prednostnega področja (EUSDR PA1b) bo v sodelovanju z Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa ter Avto-moto zvezo Slovenije, Fakulteto za gradbeništvo Univerze v Mariboru in Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, organiziralo prvo znanstveno in strokovno konferenco na temo »Varnost v cestnem prometu v Podonavski regiji – sledimo Viziji nič v Podonavski regiji«. Mednarodna konferenca bo potekala 20. in 21. maja 2015 v Ljubljani.

Na dvodnevni konferenci se bodo zbrali predstavniki vladnih organov, snovalci politik, vodilni strokovnjaki in mednarodno uveljavljeni akademiki, z namenom izboljšanja varnosti v cestnem prometu v Podonavski regiji. Podonavska regija vključuje 14 držav (del Nemčije, Avstrija, Madžarska, Češka, Slovaška, Slovenija, Bolgarija, Romunija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Moldavija in Ukrajina) in 115 milijonov prebivalcev. Predstavljeni bodo trenutni in bodoči izzivi s področja varnosti v cestnem prometu, rešitve in primeri najboljših praks. Temeljni poudarki pa bodo zajemali pomen varne cestne infrastrukture in njenih izboljšav, upravljanje z varnostjo cestnega prometa ter vedenje udeležencev v prometu.

Več o konferenci bo objavljeno na AVP spletni strani in na http://groupspaces.com/MobilityRail-Road-Air/. Pogledate si lahko tudi osnutek dnevnega reda konference. Na konferenco se lahko prijavite tukaj (ni kotizacije).

22.1.2015

PlakatJavna agencija RS za varnost prometa daje na področju preventive in vzgoje posebno pozornost ustrezni pripetosti z varnostnim pasom in uporabi otroških varnostnih sedežev. V okviru preventivnih aktivnosti nadgrajujemo svoje aktivnosti od programa Pasavčka, Prve vožnje, varne vožnje, pri katerih so ciljna skupina otroci in njihovi starši, sedaj pa želimo osveščati in informirati predvsem mlade.

V sodelovanju z izpitnimi centri AVP bomo kandidate za voznike motornih vozil osveščali in informirali glede uporabe varnostnih pasov in ustrezni uporabi otroških varnostnih sedežev, kar je tudi del aktivnosti nacionalne preventivne akcije »Varnostni pas«, ki bo usmerjeno potekala letos marca (9.-15.) in septembra (7.-20.). Za izvajanje teh aktivnosti smo člane izpitnih komisij tudi predhodno ustrezno usposobili, v sodelovanju z donatorjem pa smo zagotovili za vsak Izpitni center tudi posamezen otroški sedež, da bo aktivnosti tudi praktično ustrezno potekala. Osveščanje in informiranje kandidatov za voznike bo dodatna aktivnost pred opravljanjem same praktične vožnje in ne bo nikakor vplivala na ocenjevanje kandidatov. 

Več informacij lahko preberete v sporočilu za medije (.pdf)

Več »

20.1.2015

V okviru nadgradnje preventivnih aktivnosti za povečanje uporabe varnostnih pasov bomo v četrtek 22. januarja 2015 ob 11.00 uri na Izpitnem centru Celje predstavili in prikazali nove dodatne aktivnosti Varnostni pas - vez z življenjem.

Glavni namen uvajanja novih dodatnih aktivnosti je predvsem mlade osveščati in informirati glede pravilne in nujne uporabe varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev, kar se bo izvajalo na vseh Izpitnih centrih po Sloveniji.  


Več v priloženem vabilu (.pdf)

12.1.2015
S 1. januarjem 2015 so se pričele uporabljati določbe glede posebne označitve počasnih vozil v prometu skladno s Pravilnikom o delih in opremi vozil.

Meseca maja 2013 je bil namreč v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Pravilnik o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/13 in 36/14), ki je začel večinoma 1. oktobra 2013, vendar ne v celoti. Določbe glede obvezne opreme traktorjev, traktorskih priklopnikov in vlečenih traktorskih priključkov (podložne zagozde) ter glede
označevanja počasnih vozil se začnejo uporabljati 1. januarja 2015, določbe glede varnostnih elementov traktorjev, glede označevanja širših traktorjev in delovnih strojev ter glede opremljenosti traktorskih priklopnikov in vlečenih traktorskih Trikotnik počasna vozilapriključkov z zavorami pa šele 1. januarja 2016.


Označevanje počasnih vozil
določa 25. člen obravnavanega pravilnika, ki pravi da morajo imeti vsa vozila (razen enoslednih vozil), katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 40 km/h, kot tudi njihova priklopna vozila na zadnji strani tablo za označevanje počasnih vozil, ki mora biti homologirana v skladu s Pravilnikom UN/ECE R 69. Pravilnik prav tako pravi, da pri skupini vozil velja zahteva iz prejšnjega odstavka samo za zadnje vozilo v skupini. Tabla za označevanje počasnih vozil ima po pravilniku UN/ECE R 69 določene tako mere, obliko in barvo kot tudi odsevnost. Poenostavljeno povedano ima obliko enakostraničnega trikotnika s prisekanimi vogali, notranja površina je rdeče fluorescentne barve, zunanji pasovi pa so rdeče barve in odsevni.

Navedene označbe so v prvi vrsti namenjene preprečevanju naletov od zadaj oziroma temu, da vozniki, ki vozijo za počasnimi vozili, pravočasno opazijo, da je pred njimi počasno vozilo in ustrezno prilagodijo hitrost vožnje ter vozilo na primernem mestu prehitijo. Kot rečeno morajo imeti vsa vozila, za katera pravilnik določa namestitev teh tabel, le-te nameščene od 1. januarja 2015 naprej. Za traktorje to pomeni, da bo nameščena tabla za počasna vozila eden od pogojev za uspešno opravljen tehnični pregled pri podaljšanju registracije v letu 2015.

 

Prometni barometer

Video

video-preview-03

 


Oglejte si videoposnetke

Posneli smo več izobraževalnih filmov, ki vam bodo pomagali pri varnosti v prometu.

Z nadaljevanjem ogleda te strani, se strinjate z uporabo piškotkov na tej spletni strani. Za več informacij o piškotkih kliknite tukaj.